Obě instituce zajišťují pro děti pitný i stravovací režim a především dny plné zajímavých aktivit, her i výletů. „Také letos se jedná o jednu z mnoha akcí, které v Malfini probíhají v rámci firemní kultury a společenské odpovědnosti. Už pátým rokem oceňují naši zaměstnanci prázdninovou péči o své děti v průběhu pracovní doby, navíc plně hrazenou firmou,“ dodává k tématu Jana Kučerová. V Ostravě je letos do příměstských táborů registrováno 13 dětí, v Ústí nad Labem devět. Malfini tak pomáhá rodičům nejen vyřešit prázdninové období školního volna, ale pod odborným vedením rovněž přispívá k rozvoji dětské dovednosti.