V reakci na aktuální akutní nedostatek účinné dezinfekce, i mezi zdravotníky, uvolnila přírodovědecká fakulta ze svých laboratoří chemikálie a namíchala dezinfekci s isopropanolem pro okamžitou spotřebu, konkrétně pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

 „Jsem potěšen a vysoce oceňuji reakceschopnost našich tří zmíněných pracovišť. Každá pomoc se v současné situaci cení a jsem rád, že naše fakulta našla způsob, jak se do pomoci zapojit,“ říká děkan Michal Varady.

 Přírodovědecká fakulta se snaží zajistit další chemikálie, aby laboratoře mohly v produkci dezinfekce pokračovat.

 „Velice mně záleželo na tom, aby i při řešení tohoto problému našel kraj v univerzitě spojence a pomocníka. Společně s vedením přírodovědecké fakulty jsme hledali kapacitní i personální možnosti a zdroje, a nakonec je našli. Operativní přístup fakulty k této možnosti pomoci považuji za naprosto profesionální a pracovníkům fakulty děkuji,“ rektor Martin Balej.

 Již 17. března Přírodovědecká fakulta UJEP vystavila na svých webových stránkách výzvu všem, kdo by pro přípravu a míchání dezinfekce mohli dodat větší množství isopropanolu v neotevřených nádobách. Tito jednotlivci, podniky či instituce, prosím, kontaktujte Michaelu Liegertovou (michaela.liegertova@ujep.cz).

 Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP