„Brněnský kongres byl výjimečný tím, že se pořadateli kongresu podařilo pozvat nejvyšší reprezentaci evropské i světové neurochirurgie - prezidenta Evropské asociace neurochirurgických společností EANS, past-prezidenta i prezidenta-elect EANS a dále významné neurochirurgy z USA z Bostonu a Chicaga, významné představitele neurochirurgie z Německa, Rakouska, Chorvatska, Bulharska, Ukrajiny a Slovenska,“ poukázal na význam setkání lékařských specialistů tohoto oboru přednosta ústecké neurochirurgické kliniky.

Kongres ukázal v odborné části plnou srovnatelnost české neurochirurgie s evropskou úrovní. Ústečtí neurochirurgové přednesli šest velmi úspěšných prezentací. Docent Robert Bartoš byl pozván do prestižního úvodního bloku v anglickém jazyce, kde prezentoval neuroanatomické disekce a evoluční změny mozku od Octopus vulgaris po Homo sapiens.  Profesor Martin Sameš přednesl v druhém mezinárodním bloku novou vyšetřovací metodu QMRA pro hodnocení mozkového průtoku a využití pro indikaci bypassu ve vertebrobazilárním povodí. Docent Petr Vachata přednesl originální operační techniku chirurgie baze lební pro trigeminální schwannom.

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů v Ústí nad Labem je v plném proudu.
FOTO: Mezinárodní soutěž mladých klavíristů v Ústí nad Labem je v plném proudu

Ve druhém jednacím dnu kongresu lékař Tomáš Radovnický referoval o nové endoskopické technice v léčbě hydrocefalu způsobeného krvácením. Docent Petr Vachata prezentoval o prvních zkušenostech v ČR se spinálním robotickým systémem u bederní páteře. Lékař Karel Pištěk připravil e-poster pojednávající o bolestech hlavy při zvětšených mozkových komorách. (kz)

Spisovatel Bohumil Matějovský z Bíliny.
Ústí umí být něžné a romantické, říká spisovatel Matějovský z Bíliny

Kongres České neurochirurgické společnosti v Brně.Kongres České neurochirurgické společnosti v Brně.Zdroj: Archiv