Hlavním cílem akce je vytvořit webové či desktopové aplikace pro zadavatele či její pilotní verze. Jedním z nich je i ústecká firma MALFINI, která s katedrou informatiky úzce spolupracuje nejen v rámci výuky studentů. Aktuálně je nejen zadavatelem úkolu z oblasti analýzy dat a zpracování přirozeného jazyka, její zástupce zde bude zastávat také funkci mentora. Vedle toho je MALFINI i jednou z firem, jež celou akci dlouhodobě podporuje.

Vizualizace skautského dvorku, který poslouží i veřejnosti.
U neštěmických kluboven vzniká Skautský dvorek, poslouží i veřejnosti

Hackithon, který je ústeckou univerzitní obdobou známého hackathonu, se poprvé konal v roce 2019. Po přerušení z důvodu covidu pokračuje znovu od roku 2022 se vzrůstajícím zájmem účastníků. Základem programátorského maratonu jsou předpřipravené praktické úlohy se zaměřením na zpracování a vizualizaci dat, včetně tzv. otevřených dat, a tvorbu open-source aplikací, tedy aplikací s veřejným zdrojovým kódem. Hackithonu se účastní také mentoři z řad akademických pracovníků i lidí z praxe, kteří pomáhají s řešením.

24hodinový HACKITHON pořádá katedra informatiky PřF UJEP společně s Datovým centrem Ústeckého kraje. Akce probíhající 24.–25. května je určena studentům a čerstvým absolventům (do půl roku od ukončení studia) středních a vysokých škol. Nabízí ideální příležitost ukázat své dovednosti v tvorbě praktických open-source aplikací.

Marie Logrová

Ředitel Montessori mateřské školy Ústí nad Labem Daniel Hoffman
Ředitelem ve 32 letech. Ústečan na Klíši otevře Montessori školku, děti se hrnou