Na území Ústeckého kraje bylo v průběhu roku 2020 zdokumentováno více jak 540 hřbitovů, od hřbitovů funkčních, udržovaných, přes hřbitovy zcela zarostlé, zničené, zapomenuté až po hřbitovy zrušené a zaniklé. Dokumentace se týkala jak stavu plochy hřbitovů, vybavení, stavu hřbitovních budov až po náležitosti vyplývající ze zákona o pohřebnictví. Dohledáno bylo zhruba 100 hřbitovů, které nejsou uvedeny v žádném seznamu pohřebišť Ústeckého kraje.

Projekt se cíleně zaměřil i na dokumentaci německých hrobů. Na hřbitovech na území Ústeckého kraje bylo fotograficky zdokumentováno a sepsáno celkem 21 872 hrobů, které je možné najít na 346 hřbitovech z celkového počtu 542 hřbitovů. Jejich stav je velké většině možné označit za havarijní. Žádnou výjimkou nejsou hroby vykradené, otevřené a zcela rozbité.

Stav zhruba 7% hřbitovů, tj. cca čtyři desítky pohřebišť, je možné označit jako velmi problematický až katastrofální. Může jít o hřbitovy, které jsou celkově ve velmi špatném stavu na pokraji zničení, zániku (např. lokalita Modrá, Sutom, Filipov, Javory, Křimov, Český Bukov, Prostřední Žleb či Krásný Les), nebo jen jedna z jejich částí, která není správcem nijak udržována a je ponechána napospas vegetaci a vandalům (např. lokalita Měcholupy, Výsluní, Lobendava, Jiříkov, Varnsdorf či Brandov).

Projekt byl realizován s podporou Rady vlády pro národnostní menšiny v rámci programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Úřadu vlády České republiky – rady vlády pro národnostní menšiny. Projekt byl realizován spolkem Omnium v průběhu roku 2020.

Zničené, rozpadlé a opuštěné hřbitovy na území Ústeckého kraje - Ústecko:

Český Bukov
Krásný Les
Skorotice
Zubrnice
Žežice

Jakub Děd - Omnium z.s.