Společně si osvojili základy klasických tanců, např. blues, valčík, mazurka, ale i tanců moderních jako jsou např. Ptačí tanec či Macarena. Taneční kurzy byly ukončeny jarním bálem "V rytmu kroků jara!" dne 30. dubna 2024. Na něm účastníci předvedli své nově nabyté dovednosti slavnostním tanečním nástupem – polonézou. Bálu se celkem zúčastnilo 150 návštěvníků včetně účinkujících.

Žáci a zdravotně postižení se měli příležitost během deseti setkání více poznat a navzájem se obohatit o nové zkušenosti. Kromě získání tanečních dovedností dostali účastníci možnost rozvíjet mnohé kompetence, které jsou pro obor sociální činnost nepostradatelné. Patří mezi ně např. kompetence komunikativní, sociální, pracovní, osobnostní, aj., které jim pomáhají pochopit a více porozumět lidem, kteří jsou handicapovaní.

Projekt aktuálně reaguje na problematiku lidských práv v místě působení školy, posiluje smysl pro zodpovědnost, toleranci. Působí preventivně a má prokazatelně pozitivní dopady na změnu negativního pohledu majoritní společnosti na osoby žijící ve vyloučených lokalitách. Zaměřuje se na zdravotně postižené a jejich rovné příležitosti v životě.

Olga Sosová

Mohlo by vás zajímat: Ústecký Majáles bavil tisíce návštěvníků. Najdete se na fotkách?

Majáles v ústeckém letním kině. | Video: Deník/Adéla Stejskalová