Narodil se ve Staré Boleslavi v roce 1936. Po absolvování stavební fakulty na pražském ČVUT v roce 1959 nastoupil do Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem a téměř celý svůj profesní i osobní život spojil s krajským městem. V práci se poznal se svou manželkou, založil rodinu a bydlel a pracoval v Ústí až do svého důchodu.

Jako vedoucí projektant se se svým týmem podílel na různých realizacích v Severočeském kraji včetně výstavby bytových komplexů. Za svou práci obdržel dvakrát ocenění Budovatel Ústí nad Labem. Široce používaná inovace bytového panelového sytému T06B a T08B vznikla za jeho působení v Pozemních stavbách Ústí a byla vybrána k ocenění za nejlepší zlepšovatelský projekt. V letech 1980 – 1991 byl vedoucím technického odboru Výstavby severočeského kraje a po sametové revoluci byl nějaký čas náměstkem primátora Ústí nad Labem. Poté pracoval až do důchodu jako ředitel 1. stavební a. s. Litoměřice.

Josef Slíva je autorem několika významných ústeckých staveb – zastřešení Letního kina, které bylo ve své době unikátní ocelovou konstrukcí (dostalo se mimo jiné i do německé středoškolské učebnice). Jeho dílem je i Zimní stadion na Bukově, kde dělal kromě stavební části i statiku, dále rozšíření termálního koupaliště v Brné se složitými územními podmínkami, plavecká hala na Klíši a budova bývalé lékárny ve Velké Hradební.

Některé z uvedených staveb po proběhlých rekonstrukcích ztratily původní čistý styl, ale kromě jediné – stupňovitě členěné lékárny, slouží dodnes původnímu účelu. Po odchodu do důchodu byl spoluautorem několika dalších staveb a až do pozdního věku pracoval jako soudní znalec. Zemřel 5. října.

Věra Slívová