Celkem 1 024 mladých lidí má před sebou svůj promoční den na ústecké univerzitě. V průběhu 10 dnů se uskuteční 19 slavnostních promocí absolventů osmi fakult UJEP. Promoční maraton zahajuje fakulta životního prostředí a 31 jejích absolventů převezme dnes dopoledne svoje diplomy v samotném univerzitním městečku. Dne 27. 6. 2023 v prostorách ústeckého Severočeského divadla obdrží absolventské diplomy studenti fakulty sociálně ekonomické, a zároveň v Červené aule Kampusu UJEP absolventi přírodovědecké fakulty. Ve středu 28. 6. se k nim připojí promovaní z fakulty filozofické a den na to, 29. 6., odpromují studenti fakult strojního inženýrství a umění a designu. Strojaři si svoje diplomy převezmou v největší aule kampusu, umělci v Kulturní domě Ústí nad Labem. Následující týden od 3. do 4. července bude promovat nejpočetnější skupina absolventů UJEP z pedagogické fakulty. Absolventi Fakulty zdravotnických studií UJEP si na svůj diplom ještě počkají, jejich promoce jsou plánovány na 19. a 20. října 2023.

Záchrana lišky z okopu.
Liška spadla do okopu. Zachránili ji ústečtí strážníci, už běhá po lese

Za promoční „svatostánky“ si fakulty již tradičně vybírají osvědčené reprezentativní prostory na univerzitě i ve městě. Nejčastěji míří studenti pro absolventské diplomy na svoji alma mater, do Červené auly Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra Kampusu UJEP, pedagogická fakulta a fakulta sociálně ekonomická využívají slavnostní prostory Severočeského divadla a fakulta umění a designu letos propojuje svoje aktivity s ústeckým „Kulturákem“, kde již od května do konce června vystavovala svoje Diplomky 23.

 

Ilustrační foto.
Tipy na víkend: Kaho fest na Klíši, slavnosti Valtířova a Činoherák na vzduchu

Každoroční promoce jsou pro univerzitu největší a zároveň nejslavnostnější aktivitou univerzitního akademického roku. K promočnímu slavnostnímu aktu se letos dostaví absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů:

fakulta sociálně ekonomická (FSE)                  208 promovaných

fakulta strojního inženýrství (FSI)                     60 promovaných

fakulta umění a designu (FUD)                         84 promovaných

fakulta zdravotnických studií (FZS)                   200 promovaných

fakulta životního prostředí (FŽP)                      31 promovaných

filozofická fakulta (FF)                                      86 promovaných

pedagogická fakulta (PF)                                 277 promovaných

přírodovědecká fakulta (PřF)                            78 promovaných

 

„V letošním roce již máme první absolventy v bakalářských studijních programech Zdravotnické záchranářství (13 absolventů) a Pediatrické ošetřovatelství (8 absolventů) na fakultě zdravotnických studií, a také v bakalářském studijním programu Aplikovaná geoinformatika (8 absolventů), který společně uskutečňují fakulta životního prostředí a přírodovědecká fakulta,“ říká prorektorka pro studium Alena Chvátalová.