V Anglii je možno vidět leccos. Portsmouth na jihu má významný přístav. Stále je hlavní loděnicí a základnou britského královského loďstva Royal Navy i jako místo odpočinku slavných lodí. Nejvýznamnější je loď HMS Victory, světový unikát, nejstarší válečná loď na světě, sto dělová, stále součást královského válečného námořnictva, námořní muzeum.

Při putování jižní Anglií jsme se na ní podívali. Spolu s dalšími je součástí Královského muzea Royal Navy. Je jeho hlavním exponátem. Victory se účastnila americké války za nezávislost a později pod velením viceadmirála Nelsona r. 1805 slavné bitvy u Trafalgaru. Zde Nelson, který v předešlých bitvách přišel o pravé oko a pravou paži, zvítězil nad francouzsko-španělskou přesilou, byť sám v této bitvě zahynul. Británie se pak po slavném vítězství stala pánem světových moří. V Portsmouthu se bylo na šesti palubách Viktory na co dívat. Obdivujeme mohutná děla loď jich měla 103, lůžkovou část s pohupujícími se krytými lůžky, obrovskou kuchyň s monstrózním sporákem, kde se permanentně bez přestávky vařilo, jídelnu, sklady, prachárnu, na přídi pracovnu kapitána, kapitánský můstek.

Z rukou průvodce jsme si ohmatali kulku, jíž byl Nelson na lodi u Trafalgaru údajně zabit a zde se i vyfotografovali.

close Severní mys (norsky Nordkapp, sámsky /laponsky/ Davvinjárgga, německy Nordkap, anglicky Nord Cape) leží na severu evropské pevniny. Na snímku je ústecký cestovatel Ervín Dostálek. info Zdroj: Archiv Ervína Dostálka zoom_in Na snímku je ústecký cestovatel Ervín Dostálek.

V Portsmouthu souvisí vše s jeho námořní historií. Proběhla tu rekonstrukce atraktivních starých loděnic. V nich je řada obchodů, výstav, pamětihodností. Prošli jsme je, projeli se rychlou lodí po přístavním zálivu, kde kotví a opravují se lodě. I jedna z eskadry letadlových lodí britského válečného námořnictva. Obdivujeme tu v projektu Millenium roku 2005 dokončenou, 168 metrů vysokou, tedy o 35 metrů vyšší než slavné londýnské oko (Eye), ocelovou věž Spinnaker Tower ve tvaru námořní plachty spinakru.

Ty jsou pestrobarevné, používané na předku plachetnic při plavbě po větru. Věž stojí na nábřeží Gunwharf Quays a je oslavou námořnické tradice města. Je i turistickou rozhlednou, podobajíc se luxusnímu hotelu v Dubaji Burj Al Arab.

Jedeme Anglií na západ, kde v hrabství Cornwall, při ústí řek Plym a Tamar v jednom z největších evropských zálivů, leží čtvrtmiliónový

přístav Plymouth. Město též s bohatou námořní historií jako Portsmouth, odkud jsme sem přijeli. Je bývalou nejdůležitější základnou Královského námořnictva UK. Nádherný je výhled od pevnosti z návrší Hoe i procházka historickou částí města na pobřeží, čtvrtí Barbican.

Zaujaly monumentální pomníky a památníky s výhledem na moře královny říše, nad níž, jak se říká, slunce nezapadalo Viktorie. A též korzára, později sira, Francise Drake, který se poblíž města narodil a odtud vyplouval na své úspěšné výpravy.

I pomníky účastníků všech bitev britského námořnictva po celém světě. Od Indie, Tichomoří, Afriky, Ameriky, Austrálie, po Evropu. Dvě Indky sem zrovna kladou květiny. Ale ještě jedna pamětihodnost stojí určitě za zmínku. Spolu s dalšími jsem se zastavil nejdříve u poutače k oslavám výročí a pak i u pamětní desky: „Mayflower 1620“ u kamenných schodů, po nichž opouštěli Evropu v září r. 1620 první kolonizátoři Severní Ameriky, tzv. puritáni a zakladatelé pozdějších Spojených států amerických, tzv. Otcové poutníci na nákladní nepohodlné plachetnici-galeoně Mayflower. (U nás v Čechách v tomto roce byla bitva na Bílé hoře, v níž prohráli naopak reformátoři církve, evangelíci a „učitel národů“ Komenský a další, nechtějíce přejít ke katolictví, museli odejít do exilu, bylo popraveno 27 českých pánů tady naopak odcházejí katolíci, odpůrci nově vzniklé anglikánské církve.)

Na konci listopadu slaví Američané každoročně jeden ze svých největších svátků Den díkůvzdání. Poprvé před čtyřmi sty lety připluvší Angličané po doplutí a usazení se na americké pevnině se spřízněnými domorodci nazvanými později Indiány.

Odplouvající z Plymouthu založili v Novém světě tedy v Americe Nový Plymouth a první kolonii, jež se udržela, z níž se pak vyvinuly Spojené státy americké. Fotíme památné schody, po nichž vstupovali na loď,které byly posledním místem jejich pobytu v původní vlasti, mramorovou desku s vyrytými slovy to připomínajícími. Anglický Plymouth vůbec promluvil do historie vícekrát. Ve městě vidíme i poutač na pamětní slavnostní akci připomínající konec Napoleonův v roku 1815. Ten po návratu do Paříže z vyhnanství na Elbě a poslední bitvě a porážce u Waterloo, byl jako zajatec Angličanů převezen právě do Plymouthu.

A odtud pak poslán na své konečné vyhnanství na ostrov Svatá Helena, kde zemřel. Před odjezdem navštěvujeme večerní město, loučíme se s ním u masívního majáku. Zbývá zajít do gastronomického podniku vítěze soutěže o tradiční jídlo Fish and Chips. Ocenění je ve správných rukou to potvrzujeme. A z Plymouthu poté vyjíždíme za dalšími krásami nejjihozápadnější části Anglie hrabství Cornwall.

Ervín Dostálek