Tento až renezanční člověk působí momentálně jako pedagog na katedře výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem, když předtím přednášel na řadě vysokých uměleckých škol. Jako výtvarník se prezentuje již od útlého mládí. Základními tématy jeho výtvarného díla je ambivalentní vztah člověka k přírodě, pomíjivost lidských zásahů do krajiny a postupné mizení jeho stop. Expresivní lyrické obrazy reflektují zejména šumavskou krajinu, aby se v posledních letech dotýkal i věcí společenských. Díly své nekompromisnosti se stává nemilosrdným glosátorem současného stavu, současné reality.

Razantní, fyzickou malbou se stává Vladimír Franz solitérem v zobrazování doby a zvrácenosti lidské říše. Na jeho obrazech proto hovoří zásadně zvířata či věci, jejichž hlas je zřejmě naléhavější. Malířské dílo se tudíž klene od symbolisticky zpracovaných elementárních přírodních motivů a akvarelových impresí až po velkoformátové expresivně-orfické variace na hudební téma a velké "oltářní" obrazy. Vystavoval doma i v cizině, kde je též zastoupen v řadě galerií. Výstava v teplické Galerii Zahradní dům bude zahájena vernisáží 25. května v 18 hodin a potrvá do 25. června.

Vladimír Šavel