V roli generála Schwarzenberga se opět představil známý herec a nadšený „koňák“ Václav Vydra. 

Roman Zettlitzer