Dne 1. září navštívil ústeckou univerzitu ministr školství Vladimír Balaš, společně se svou náměstkyní pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radkou Wildovou. Debata s rektorem Martinem Balejem směřovala nejen do oblasti školství, ale také se dotýkala současných problémů, které dopadají na Ústecký kraj.

Na stejné téma měl rektor příležitost hovořit dne 20. září s premiérem České republiky Petrem Fialou, který stál v minulosti po několik let ve vedení Masarykovy univerzity v Brně a úloha univerzit ve společnosti je mu tak velmi blízká.

Ve středu 19. října navštívil UJEP předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a bývalý ministr školství Robert Plaga.

„S panem předsedou se z minulých let dobře známe a jak stále opakuji, mám v jeho manažerské schopnosti velkou důvěru. Téma rozhodujícího významu univerzit ve svých regionech jsme společně již několikrát diskutovali, v současné pozici předsedy úřadu dohlížejícího nad akreditací studijních programů vysokých škol získalo další rozměr,“ uvádí Martin Balej.     

Důvodů, proč rektor předsedu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na UJEP pozval, bylo více. „Doposud jsem neměl příležitost provést bývalého ministra školství naším hotovým kampusem, navzdory tomu, že právě jeho rozhodnutí měla na rozvoj a dokončení univerzitního městečka významný vliv. Vzájemně jsme si potvrdili, že řada jeho tehdejší rozhodnutí směrem k naší univerzita měla i z pohledu Prahy v tomto regionu smysl,“ upozorňuje rektor.

Kromě prohlídky univerzitního kampusu si Robert Plaga prohlédl novou budovu fakulty zdravotnických studií a její zázemí v souvislosti s akreditacemi nových zdravotnických studijních programů.

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ), rozhoduje o akreditacích studijních programů, institucionálních akreditacích pro oblasti vzdělávání a akreditacích habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, v této oblasti vykonává kontrolu dodržování právních předpisů a provádí vnější hodnocení vzdělávací činnosti, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností vysokých škol.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP