V areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na Severní Terase zahájil práce v říjnu 2020, v Nemocnici Děčín v říjnu 2021, ve stejném měsíci i v Nemocnici Chomutov. V letošním roce bude na stavbě v ústecké nemocnici již dokončena hrubá stavba a zahájena kompletace profesí. V děčínské a chomutovské nemocnici se pak do konce roku počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy.

close Vizualizace nového pavilonu. info Zdroj: Krajská zdravotní zoom_in Vizualizace nového pavilonu.

„Jsem rád, že stavby objektů, které jsou pro budoucnost nemocnic, respektive pro zajištění zdravotní péče pro obyvatele regionu v trvale vysokém standardu zásadní, pokračují podle harmonogramů. Věřím, že tomu bude i v dalších měsících až po ono očekávané trojité finále v závěru následujícího roku. Děkuji všem, kdo se na realizaci těchto - v historii rezortu zdravotnictví v Ústeckém kraji unikátních - dostaveb nemocnic doposud podíleli a v současnosti nadále podílejí,“ řekl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní.

Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 1 397 493 298 Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem do 20. 12. 2023 (plánované předání stavby, a legislativní povolení užívání stavby). Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 500 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní využívat investiční úvěr od Komerční banky.

Předmět investičního záměru: Předmětem tohoto investičního záměru je nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V objektu je navrženo celkem 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Dále nezbytné technické a administrativní zázemí včetně např. nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro oddělení Centrálních operačních sálů, KAPIM (Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny) a Oddělení hrudní chirurgie.

Základní informace o stavbě: Předání staveniště: 29. 10. 2020 Doba realizace: do 20. 12. 2023 Celková cena díla dle veřejné zakázky: 1 397 493 297,69 vč. DPH Zhotovitel: sdružení společností s názvem „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova nemocnice“.

Krajská zdravotní, a.s.