Michal Mašek, umělecký manažer a organizátor hudebního života, nejen provázel celý večer mluveným slovem, ale spolu s Igorem Ardaševem připravili příjemný kulturní zážitek ústecké veřejnosti při společné čtyřruční hře.

Zvukově specifická literatura psaná pro čtyřruční klavír plnila v minulosti úlohu radostného šíření a sdílení hudby. Mistrovská díla Mozarta, Brahmse a Ravela byla představena v přeplněném sále v původní podobě.

Marta Vodná

Nové trolejbusy jedou do Ústí nad Labem
Nové trolejbusy jedou do Ústí nad Labem