Každý člen je volen na základě svých vědeckých příspěvků, inovací, vzdělávacího úsilí, a především své role na rozvoji neurochirurgie ve své zemi, ale i ve světě. Od letošního roku mají své zastoupení v této světové akademii i neurochirurgové z ústecké Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní, a to díky přednostovi neurochirurgické kliniky Martinu Samešovi.

Na kongresy a setkání akademie WANS jsou zváni respektovaní, vybraní profesoři z oboru neurochirurgie z celého světa, kteří jsou výrazem té nejlepší neurochirurgické vědy. Přijetí do WANS představuje komplikovaný proces alespoň dvou doporučení od stávajících členů akademie.

close Profesor Martin Sameš z ústecké Masarykovy nemocnice. (vlevo) info Zdroj: archiv zoom_in Profesor Martin Sameš z ústecké Masarykovy nemocnice (vlevo) americký profesor Robert F. Spetzler.

Poté následují volby všech aktivních členů a pro přijetí je nutný souhlas 80 % členů akademie. A konečně kandidát musí předložit vědeckou prezentaci na jednom ze setkání WANS jako předpoklad pro případné členství.

Na zmiňovaný kongres v Malaze byl pozván i profesor Martin Sameš. Byl tak přijat do organizace, kterou tvoří jen osm desítek špičkových lékařů v oboru z celé planety. Při své inaugurální přednášce nazvané „Chirurgie pro prevenci mozkové mrtvice-nová perspektiva oboru neurochirurgie“ předvedl jedinečný program Masarykovy nemocnice, který je zde budován společně s neurology, neuroradiology, anesteziology a rehabilitačními odborníky od osmdesátých let.

„Program obsahuje operace karotických tepen při prevenci mozkové mrtvice, nově i operace krční tepny následně po trombolytické léčbě. V této oblasti máme díky spolupráci s neurology a neuroradiology unikátní podmínky, neboť iktový program léčby mrtvice trombolýzou patří v ústeckém kraji k nejlepším na světě. Mluvíme zde o 200 mechanických trombolýzách na 100 tisíc obyvatel za rok. Další oblastí pak jsou mozkové bypassy v předním i vertebrobazilárním povodí,“ říká k programu přednosta Sameš.

Ústecká neurochirurgie působí jako mezinárodní výukové centrum mozkových bypassů, neboť využívá nejmodernější diagnostické metody (QMRA) a disponuje anatomickou laboratoří pro výuku mozkových anastomóz. Výukový program formou fellowshipu absolvovalo již 10 neurochirurgů z Evropy, Afriky, Asie a Ameriky, konkrétně z Velké Británie, Tuniska, Panamy, Costa Ricy, Venezuely, Uzbekistánu, Pakistánu a Malajsie. Úspěšní absolventi po získání mezinárodního certifikátu WFNS zavádějí tento program ve svých zemích.

Zastoupení v této prestižní organizaci je zároveň zárukou mimořádně kvalitního pracoviště, kterým se Ústecký kraj může, jako zřizovatel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, chlubit. (mk)