Předního světového festivalu sborové tvorby se za UJEP zúčastnily Dívčí komorní sbor  (sbormistr Vladimír Kuželka), smíšený komorní sbor Nona (sbormistr Luboš Hána) a smíšený sbor Universitatis Iuvenes (sbormistr Pavel Zmátlo).

Na festivalovou přehlídku i soutěž se pěvecké sbory ústecké univerzity připravovaly v průběhu celého semestru, ale také na mimořádných zkouškách a pracovních soustředěních během prázdninových dnů.

Canco Mediterrania rozděluje přihlášené sbory podle vypsaných soutěžních kategorií: sakrální hudba, populár, folklor a Katalánská tvorba – Pau Casals. Ústecké univerzitní sbory se připravovaly pro všechny vyhlášené kategorie a v konkurenci celkem 17 pěveckých sborů z Polska, České republiky a Malajsie si vedly tradičně výborně.

„Naše sbory obsadily v kategoriích sakrální hudby, populáru i folkloru stříbrná pásma, v kategorii katalánské – Pau Casals obsadil sbor Universitatis Iuvenes dokonce pásmo zlaté,“  uvádí doc. Vladimír Kuželka z katedry HV PF UJEP.

Koncertní vystoupení univerzitních sborů se uskutečnila v kostele sv. Říma i na promenádě v Lloret de Mar, další koncert proběhl ale také např. v barcelonské katedrále sv. Eulálie. Týdenní zahraniční výjezd ve španělském přímořském letovisku neznamenal pro zpěváky pouze koncertování, součástí festivalu byl i International Seminar for Choirmaster, kterého se mohli zúčastnit nejen sbormistři, ale také studenti studijního oboru sbormistrovství.

„Účast na mezinárodním festivalu byla rozhodně podnětná, a to především po stránce umělecké přípravy, navázání nových kontaktů, zhlédnutí výkonů zúčastněných sborů i získání nové sborové literatury a výměny sborových zkušeností,“ shrnuje Kuželka.

Účast na sborovém festivalu finančně podpořila Pedagogická fakulta UJEP, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Magistrát města Ústí nad Labem.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP