Náplní této organizace je mimo jiných služeb a aktivit pomáhat přeživším obětem nacismu, které mají vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu stavu omezené možnosti kontaktu se společenským prostředím. Tentokrát, a to na přání samotných seniorů, strážníci pozvali hosty z této organizace do svého sídla na dětském dopravním hřišti. Velký zájem též senioři projevili o aktuální dopravní situaci v městě.

Jediným tématem setkání na hřišti bylo bezpečné chování v silničním provozu. Senioři si osvěžili své znalosti dopravních značek a řešení dopravních situací na křižovatkách. Zúčastněným byla dána možnost absolvovat test z dopravní výchovy a zkusili získat řidičský průkaz pro cyklisty. Na závěr besedy strážníci předali všem přítomným reflexní prvky, drobné pozornosti a brožury, které pro ně připravilo vedení města.

Z vernisáže výstavy Fotografie Kláry od Zdeňka Fišera.
Víno, ženy a zpěv v ústeckém muzeu. Fotografie Kláry slaví v Ústí úspěch