„Vydru vnímají čeští rybáři často jako konkurenta a nepřítele a přestože patří mezi silně ohrožené druhy, bývá proto i člověkem zabíjena. Náš výzkum prokázal, že je to naopak vydra, kdo teď v Labi chrání přirozenou druhovou pestrost a kvantitu původního rybího společenství,“ poznamenal vedoucí přírodovědného oddělení Muzea města Ústí nad Labem Václav Beran.

Ten je také koordinátorem přeshraničního projektu Lutra Lutra (latinsky vydra), v rámci něhož odborníci z Čech a Saska už tři roky detailně sledují populaci vyder na Labi a jejích přítocích. Vedle odborných výstupů seznámí veřejnost s výsledky výzkumu výstava „Ich bin Vydra“, která právě vzniká v prostorách ústeckého muzea.

Zevrubně popíše tento u nás před nedávně ještě takřka vyhynulý druh, který se teprve v poslední 20 letech postupně navrátil do labské krajiny právě z Německa. S otevřením expozice se počítá současně se zrušením omezení v provozu muzeí v souvislosti s protikovidovými opatřeními.

Muzeum města Ústí nad Labem