Traily nebudou vedeny po stávajících pěších stezkách. Příjezdy na začátek trailů povedou po stávajících cestách a v rámci výstavby do nich nebude zasahováno.

V první etapě bude vybudován pouze lehký trail. V druhé etapě se počítá se středně lehkým trailem, jeho vybudování ale bude předcházet provedení biologického hodnocení a také vyhodnocení zkušeností a provozu lehkého trailu.

Schválení tohoto záměru bylo diskutováno i s veřejností. Dne 17. března proběhla veřejná debata, z které vyplynulo respektování záměru vybudování singletrailů s příslibem řešení dopravní situace v oblasti Střížovického vrchu ze strany města. Odbor dopravy a majetku v současné době zajišťuje dopravní opatření spočívající v zákazu vjezdu všech motorových vozidel z ulice Střížovická a zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy z oblasti od Všebořic. Zároveň se hledají vhodné prostory v oblasti od Všebořic pro vybudování odstavného parkoviště, které by sloužilo pro všechny návštěvníky Střížovického vrchu.

Plánované trasy na mapách a další informace o trailech naleznete zde – https://www.usti-nad-labem.cz/…/20210413_traily_web.pdf

Město Ústí nad Labem