Než probudily jarní vílu, zahnaly studenou paní zimu. Víle potom pomohly odemknout zlatým klíčem a hezkou básničkou jarní bránu, kterou všechny děti společně prošly. Na závěr si děti s jarní vílou zatančily, vyfotily se s ní a měly velkou radost z odměny, kterou od jarní víly dostaly. Na měsíc březen letos vyšly i Velikonoce. U jejich příležitosti jsme pro děti a jejich rodiče uspořádali velikonoční dílničky, kde si mohli vyrobit zajímavé, tradiční i netradiční velikonoční dekorace. A u Velikonoc ještě chvíli zůstaneme.

Naše školka se totiž zapojila i do Velikonoční výstavy výrobků mateřských škol, která byla k vidění v mezipatrech budovy Magistrátu města Ústí nad Labem. Poděkování patří hlavně rodičům, kteří se do výroby také zapojili. Měsíc březen je ale také měsícem knihy. Tuto tradici také s našimi dětmi dodržujeme, hravou formou se v nich snažíme probudit zájem o knihy. Děti si do školky přinesly své oblíbené knížky, paní učitelky si je s nimi prohlížely a postupně jim z nich i předčítaly.

Děti si též zkusily vyrobit vlastní knížku nebo veselou záložku do knížky. V dubnu děti navštívily ústeckou ZOO, kde pro ně byl připraven výukový program „Venkovský dvorek“. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o domácích a hospodářských zvířatech, mohly si osahat třeba ovčí vlnu, rohy, pštrosí vejce a na závěr nakrmit ovečky a kozy ve výběhu. Závěr tohoto měsíce patřil tradiční akci Pomněnkové rejdění s malými čarodějnicemi a čaroději.

Děti si užily dopoledne plné čarodějných soutěží a bohatého společného programu. Děti byly nadšené z písniček, zaklínadel, ale úplně největší úspěch měl tanec velkých čarodějnic v podání všech zaměstnankyň školky. Měsíc květen patřil především sportu a kultuře. V rámci spolupráce se ZŠ Anežky České a MŠ Vojanova se nejstarší předškoláci zúčastnili sportovního dopoledne na školním hřišti, kde pro ně byly připraveny stanoviště s různými úkoly a aktivitami.

Vybraný tým dětí se i letos zúčastnil hasičské soutěže pro mateřské školy „Plamínek“, která se tradičně konala na Lidickém náměstí. Děti se poctivě připravovaly, bojovaly statečně a umístily se na velmi hezkém 5. místě z celkového počtu 15 družstev. Co se kultury týče, velice hezké bylo pohádkové představení „Jak myška hledala kamarády“, které bylo podle knižní předlohy a dětem ho zahrály paní knihovnice z Knihovny Ústeckého kraje. Netradiční zážitek měly děti z promítání pohádek ve sférickém kině, které do naší MŠ zavítalo po dlouhé přestávce.

Na závěr bych ráda zmínila úspěch, a to 3. místo ve výtvarné soutěži s Policií ČR na téma „Bezpečná doprava budoucnosti“.

Zuzana Vilímková, MŠ Pomněnka Ústí n. L.

Mohlo by vás zajímat: Auta, kam se podíváš. Stavbu parkoviště u nemocnice brzdí malý zájem o zakázku

Parkování u nemocnice je pro řadu lidí peklem. | Video: Deník/Jan Pechánek