V době epidemie se spousty studentů ocitlo v problémech, neboť studium na mnohých školách probíhá – bohužel velmi nestandartní cestou. Studenti mnohých vysokých škol dostávají úkoly v podobě např. seminárních prací. Mají pracovat na ročníkových, bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních pracích a dále mají především povinnosti samostudia, což běžnou výuku nahradit nemůže, ale jiná možnost zkrátka neexistuje.

Mnohé školy na vzdělávání v podobě kvalitního E-learningu nejsou připravené, to je skutečnost mnohých škol. Otázkou také je, zda mají studenti možnost mít přístup ke studijním materiálům – kvalitnímu zdroji informací, který student vysoké školy zkrátka potřebuje. Zadané úkoly od vyučujících vyžadují k vypracování studium odborné literatury, která se v minulých dvou dnech zpět stala nedostupnou.

Studenti měli přístup do Národní knihovny, ale nyní již není možné se do databáze dostat, ani dle přiloženého návodu, neboť vám systém sdělí, že nesplňujete prerekvizity pro přístup ke službě: Digital library Kramerius.

Otázkou je, z jakých informačních zdrojů mají studenti vycházet vzhledem k plnění studijních povinností. Vláda by i toto měla kvalitně zajistit, aby byl umožněn studentům přístup k informacím i v době epidemie. Pro mnohé studenty je to velkou nepřekonatelnou překážkou.

Bohužel studium na univerzitách teď nefunguje ani v distanční formě výuky, takže jsou studenti odkázáni spíše sami na sebe a ještě bez možnosti číst odbornou literaturu, která není jednoduše dostupná.

Závěrem je nutné vyzdvihnout slova Daniela Kroupy z ústecké univerzity a říci otevřeně, že „rouška není náhubek“ a kroky, které se dějí v době korona-virové krize ze strany státu jsou koncepčně zcela chaotické. I vzhledem k velkému množství lidí, kteří se podílí na krizovém řízení státu, situaci zcela nepochybně nezvládla v mnohých ohledech i mimo obor školství.

Je jasné, že na situaci nemohl být nikdo dostatečně připraven, ale když si to tak promítneme, tak když bojujeme s nějakým virem, tak jak bychom ustály bioteroristický útok či napadení našeho státu chemickými zbraněmi? Nemluvě o tom, že chemický útok bychom nebyli schopní ustát ani jeden den při soudobých činech krizového řízení, když materiálu je nedostatek a lidé si museli roušky šít doma sami. Plynovou masku si těžko v domácích podmínkách vyrobíme a je potřeba myslet i na nejhorší.

Otevřeně ani USA jakožto velmoc západu si s pandemií viru neví rady a jejich přístup k občanům je naprosto tristní! A to i s ohledem na zdravotní systém, který je více či méně určen pro lidi s vyššími příjmy. Ti, co si neplatí zdravotní pojištění – nebudou ani testováni – takže se viru nejspíš nikdy nezbaví.

Nejlépe zatím krizi, přestože jsou v ní mnohé vážné nedostatky, zvládají nejlépe země Visegrádské čtyřky. EU činila kroky doposavad naprosto iracionální a ČR byla kritizována např. za uzavření hranic, přičemž najednou jak se zdá paní předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přehodnotila celou situaci.

Západ ani východ nám vzorem rozhodně být nemůže A státy v EU prokázaly spíše dezintegrační politiku vedoucí k rozpadu Evropské unie v soudobé pandemii, neboť se v tak závažné situaci neshodnou na racionálních krocích vedoucích k odstranění pandemie.

Jan Růžička