V letošním roce jsme na naší škole přivítali tři třídy nových prvňáčků. V tento významný den je k nám doprovázeli nejen jejich rodiče a většinou starší sourozenci, ale také prarodiče. Do lavic nám letos usedlo 55 dětí. Společně se svými třídními učitelkami, asistentkami a vychovatelkami strávily jednu vyučovací hodinu.

Žáci si prohlédli svoji novou třídu, kde měli na lavicích připravené sešity, pastelky, tužky, balíček s výtvarnými potřebami a také další pomůcky na vyučování. Každý prvňáček si odnesl domů ty nejdůležitější dokumenty - žákovskou knížku či deníček, ale i dárečky, které si pro ně připravily paní učitelky a také pozornosti od různých sponzorů z Ústeckého kraje.

Při slavnostním přivítání nechyběly ani paní zástupkyně, které popřály našim nejmladším žáčkům a jejich rodičům hodně úspěchů a mnoho krásných zážitků ve školním roce.

Další den bylo pro všechny žáčky prvních tříd připraveno velké překvapení. V jejich třídách je navštívili hráči basketbalového klubu BK Sluneta Ústí nad Labem. Děti tak měly možnost poznat dva reprezentanty Slunety, popovídat si s nimi a dozvědět se informace, co mohou udělat pro to, aby se staly také tak úspěšnými, jako jsou právě tito sportovci. Na závěr jim byly rozdány náborové letáčky a „baskeťáci“ všem popřáli šťastné vykročení do nového školního roku, plno pěkných zážitků z prožitých projektů a školních i mimoškolních akcí.

Gabriela Vrkočová,
ZŠ Vojnovičova, Všebořice