Nejinak tomu bylo i v sobotu, kdy se přes chladné a místy i děštivé počasí objevilo několik pejskařů, rodin s dětmi a dokonce i parta přátel, která obsadila hřiště na míčové sporty.


Lidi sem stále, i když po malých skupinkách vozí prozatím neuzavřená lanovka. Uzavření se ovšem bohužel pro některé příchozí dočkala dvojice bludišť, od jejichž zamčených vchodů zklamaně odcházeli hlavně ti menší.

Vilém Maruš