V červenci 2022 podepsaly FSE a KK memorandum o partnerství a spolupráci, které rozhodně neleží v šuplíku. „Pokračujeme v intenzivní spolupráci, jejímž cílem je zejména propojení samosprávy a podnikatelské sféry se sférou univerzitní prostřednictvím Karlovarské agentury rozvoje podnikání,“ uvádí děkan Ondřej Moc.

Zástupci FSE UJEP, v čele s děkanem Ondřejem Mocem, představili hostům nejen samotnou fakultu, ale také univerzitní kampus. Zároveň byl prostor pro krátké neformální setkání s rektorem univerzity Martinem Balejem.

„Úroveň univerzity celkově mě mile překvapila. Prostředí pro studenty a vybavení fakulty je více než komfortní. Modernizací a dobudováním kampusu se UJEP navíc kvalitativně posunula,“ uvedl Kulhánek.

Ten již v létě ocenil možnost spolupráce studentů a odborníků z praxe. „Nabídka takového vysokoškolského studia, které zaručí setrvání absolventů v regionu, je pro nás více než žádoucí,“ zdůraznil hejtman.

Závěrečná část programu se nesla v duchu diskuse, a to nejen o vzdělávání. Pro obě strany je totiž velmi důležitá spolupráce na konkrétních projektech a vzájemná součinnost v tématech, která jsou shodná pro území obou krajů (transformace regionů, kulturní a kreativní odvětví, inovace ve veřejné správě).

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP