První výjezd v termínu 7. - 11. 10. 2019 pro žáky 6. a 7. tříd a druhý hned následně od 14. do 18. 10. 2019, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd, aby bádali, zkoumali a poznávali přírodu, lesy a louky, ale také statek, sad nebo dokonce pivovar díky projektu SFŽP ČR Souznění člověka s přírodou. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky.

Projekt probíhal vždy v rozsahu čtyř, respektive pěti dnů, v rozsahu celkem 24 hodin environmentální výchovy při každém z výjezdů pod garancí školní koordinátorky EVVO Jaroslavy Arnoštové.

Využili jsme především místních lokalit, společností a firem. Aktivity byly zaměřeny na tři oblasti využívání a chování člověka v krajině – využití a hospodaření s vodou, výroba potravin a zemědělství, dále trvalá udržitelnost spolu s lesním hospodářstvím. Řada dílčích činností byla realizována v přírodě, například návštěva místních sádek, statku v nedaleké obci Jivina či terénní exkurze do lesa. Děti hledaly, tvořily či pracovaly přímo v daných venkovních lokalitách.

Kladně hodnotíme, že řada aktivit byla praktických a vyžadujících spolupráci mezi žáky, dále sebehodnocení a hodnocení jednotlivých aktivit i vlastních činností.

Lucie Marková

Svatomartinský pochod v ZŠ Vojnovičova
ZŠ Vojnovičova připomene tradici Svatého Martina