Brzo po získání angažmá v Ústí začal také psát, ze začátku pro noviny, časopisy a pro rozhlas. V té době mu vyšly i dvě knížky. Pak měl ale dvacetiletou pauzu, měl totiž zakázáno publikovat. Byl to důsledek sovětské okupace, během níž publikoval sem tam pod pseudonymem.

Ihned po roce 1989 zakládal spolu se spisovatelem Arnoštem Hermannem a dalšími autory Obec Spisovatelů Praha a současně s ní Severočeský klub spisovatelů Ústí nad Labem. Byl jeho předsedou třicet let, vloni už ale předal žezlo mladšímu kolegovi Jiřímu Kimlovi. Za dobu vedení klubu do literatury pomohl řadě mladších autorů, sám dál publikoval. K dnešnímu dni má vydáno 38 knížek. Mezi nejúspěšnější z nich patří titul Vážení truchlící a ostatní hosté. Vyšel ve čtyřech vydáních, inspirovaly k ní autora humorné zážitky z role smutečního pěvce v krematoriu na ústeckém Střekově.

Ladislav Muška získal řadu literárních ocenění, například Cenu Jiřího Marka za nejlepší detektivku roku, cenu primátora a další. Ještě loni vydal knížky Povídka ze šuplíku a Divotvorce.

S věkem bohužel nastaly zdravotní potíže, zejména se zrakem a sluchem. Po oční operaci Ladislav vidí už jen s pomocí silné lupy, nicméně píše drobné literární útvary a ještě chystá sbírku aforismů, měla by se jmenovat „Romány na dva, případně na tři řádky“. Jak sám říká: „Vysoký věk je jen pro odvážné.“ Čtenáři se mohou těšit, tak mu k jeho požehnanému věku přejme, aby tyto knížky nebyly jeho posledními.

Růžena Pečivová