Fakulta životního prostředí (FŽP) Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a Gymnázium Teplice intenzivně rozvíjejí spolupráci v podpoře nadaných středoškoláků. Hned první kooperace přinesla výsledky na celostátním kole prestižní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ), které se o víkendu  ve dnech 11.–12. června konalo v Kutné Hoře. Student Gymnázia Teplice Jakub Valoušek v něm s projektem Domácí absorpční spektroskopie získal druhé místo.

„Jakub Valoušek je nadaným studentem se zájmem o exaktní vědy, zejména chemii a fyziku. V rámci své seminární práce zkonstruoval funkční model analytického přístroje, kterým je schopen s pomocí mobilního telefonu identifikovat neznámou chemikálii v roztoku,“ vysvětluje vedoucí práce Jakub Mráček, učitel chemie a zástupce ředitele Gymnázia Teplice.

„Jakub svoji práci přednesl na krajském kole v Ústí nad Labem a již tam jsem si okamžitě všiml vysokého potenciálu projektu, a také nadšení a nadání studenta," doplňuje Jiří Orava, odborník na materiálovou vědu z Fakulty životního prostředí UJEP.

Student Jakub Valoušek tak dostal příležitost svou práci dále rozvinout s mentorem Jiřím Oravou na FŽP. Druhé místo v celostátním kole ukazuje, že cílená podpora nadaných studentů přináší výsledky. Pro studenta samotného má tento výsledek vysokou cenu zejména s ohledem na žádosti o stipendia na německé univerzity, kam se hlásí ke studiu.

„Věříme, že Jakubův úspěch bude motivovat další studenty k vědecké práci, k aktivní spolupráci s univerzitou, která jim pootevře dveře do nových vědeckých problémů na světové úrovni,“ doplňuje Orava.

Spolupráce Gymnázia Teplice s FŽP UJEP tím ale nekončí. „Tři zástupci fakulty, dr. Jan Popelka, dr. Jiří Orava a prof. Pavel Janoš, se zapojili do hodnocení Studentské konference teplického gymnázia konané v pátek 10. 6. 2022, čehož si vážíme," přidává Mráček. Právě z nejlepších prací oceněných na konferenci se rekrutují budoucí favorité na medailové umístění v prestižní Středoškolské odborné činnosti.

Obě školy počítají s dlouhodobým formátem spolupráce, od níž si ve shodě slibují větší počet nadaných studentů, kteří dostanou v pravý čas klíčovou individuální podporu a možnost dále se rozvíjet studiem na univerzitě.

„Je skvělé, že se na základně konkrétní odborné činnosti propojuje střední a vysoké školství v rámci Ústeckého kraje,“ hodnotí spolupráci rektor Martin Balej.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP