Ve svých zemích jsou oba vystudovanými specializovanými lékaři v oboru neurochirurgie, na stážích v Evropě pracují na subspecializaci. V ústecké Masarykově nemocnici se věnovali především extrakraniálním - intrakraniálním mozkovým bypassům.

„Stáž je organizována v rámci světové federace WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies) jako Cerebral Bypass Fellowship na dobu jednoho měsíce v Ústí nad Labem a druhého měsíce v Českých Budějovicích. Tato dvě centra v ČR byla certifikována světovou federací díky odborným zkušenostem s touto operativou, laboratornímu zázemí pro nácvik bypassů a hlavně díky přístrojovému vybavení pro vyšetřování cévních pacientů – především kvatitativní MRA (QMRA). Po absolvování fellowshipu získají lékaři certifikát světové federace WFNS pro vyšetřování a provádění těchto náročných operací ve svých zemích,“ uvedl přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem Martin Sameš. 

„Moc se nám tu líbilo, je mnoho věcí, které jsme se zde naučili. Viděli jsme mnoho zajímavých technik, které tu lidé dělají. Dostali jsme se také k praxi na různých modelech, takže jsme si řadu věcí mohli vyzkoušet. Lidé na zdejší klinice jsou úžasní, každý je tu velkým profesionálem. Jsme rádi, že jsme se mohli učit právě od nich,“ pochvaloval si stáž na ústecké klinice Emanuelle Vargas.

„Ve městě se nám moc líbila hromadná doprava, která oproti našim zemím funguje opravdu bezvadně. Lidé tu na nás byli moc milí, všichni nás s nadšením zdravili, takže jsme se cítili vítaní. Oproti mému rodnému městu je Ústí nad Labem velmi tiché, ale krásné město. Líbí se mi zdejší kostely, zámeček Větruše a místní příroda,“ dodal Andrés Granados.

Z Ústí nad Labem teď oba stážisté zamířili na měsíc do Českých Budějovic. Emanuel se pak vydá domů do Kostariky, Andrés bude pokračovat do Německa a Španělska, než se vrátí zpět do Venezuely. (kz)