Hlavním tématem besedy byla ochrana a bezpečnost osob a majetku proti různým podvodníkům a hochštaplerům, ale na řadu přišel i bezpečný pohyb chodců v silničním provozu a jejich úrazovost.

Setkání je jedním z celé řady přednášek a besed, které Městská police Ústí nad Labem provádí v rámci programu prevence kriminality, zaměřeného na naše seniory a zdravotně handicapované spoluobčany s názvem Myslíme na vás. Tento projekt je zaměřen na aktivity Městské policie Ústí nad Labem v oblasti posilování kompetencí, které zvýší odolnost cílové skupiny (seniorů a zdravotně handicapovaných) vůči rizikům hrozícím této kategorii občanů. Na závěr celého setkání strážníci předali drobné reflexní prvky všem přítomným,
které pro ně připravilo město Ústí nad Labem.

Besedu a její přínos pro seniory ocenil primátor Petr Nedvědický. „Podobná setkání jsou pro seniory velice užitečná. Jde o ohroženou skupinu občanů, o kterou musíme obzvlášť pečovat. Jsem proto rád, že se takové besedy pravidelně konají,“ řekl.

Jan Novotný – zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem