Při tomto opatření bylo zkontrolováno celkem sedm míst, kde se bezdomovci nejčastěji zdržují. Hlídky strážníků se převážně zaměřovaly na kontrolu osob, zda se nenacházejí v celostátním pátrání. U bezdomovců, kteří přebývají ve volné přírodě se kontrolovalo i okolí jejich příbytků, jestli tito lidé dodržují čistotu a zda se zde nezakládají černé skládky. Pracovnice odboru sociálních služeb nabízely bezdomovcům opětovnou odbornou sociální pomoc. Tyto společné kontroly budou pokračovat i nadále.

Jan Novotný, zástupce ředitele MP Ústí nad Labem