Strážnici spolu s asistenty prevence kriminality uklidili celý areál dopravního hřiště, opravili kola a instalovali nové dopravní značky.  Městská policie Ústí nad Labem v roce 2000 svépomocí zrekonstruovala a zprovoznila zchátralý objekt i s přilehlým dopravním hřištěm. Od září téhož roku zde strážníci provádí celoroční výuku dopravní výchovy.  Tato dopravní výchova je určena pro žáky základních a mateřských škol z celého okresu Ústí nad Labem. Díky podpoře vedení města, může městská policie provádět výuku dopravní výchovy na té nejvyšší úrovni. Tím pádem je jí často svěřováno pořádání krajských kol dopravní soutěže mladých cyklistů. Uskutečnilo se zde několikrát i celorepublikové finále a dokonce před sedmi lety proběhla v Ústí nad Labem mezinárodní soutěž ( EUROPEAN Traffic education contest) pro začínající cyklisty.  

V Ústí začalo čištění silnic, pozor na odtahy.
V Ústí začalo čištění silnic, pozor na odtahy. Víme, kdy uklidí vaši ulici

Celý program  se skládá z teoretické výuky v učebně dopravního hřiště a následně i z praktické části.  Celoroční výuka je průběžně vyhodnocována  a nejlepší žáci obdrží na konci školního roku průkaz cyklisty a drobné dárky, vztahující se k problematice dopravy, které pro zúčastněné  věnuje  vedení města . Této výuky  se ročně opakovaně zúčastní  na šest tisíc žáků základních a mateřských škol. Dopravní hřiště není využíváno jen pro organizovanou dopravní výuku pro zmiňovanou klientelu.  V odpoledních hodinách, o víkendech a svátcích,  je dopravní hřiště volně přístupné i široké veřejnosti.  „Dopravní výchova je důležitou součástí vzdělávání dětí. Jsem velice rád, že ve městě funguje takto vybavené dopravní hřiště, které děti učí orientovat se v dopravních situacích a dávat si pozor na svou bezpečnost,“ uvedl primátor města Petr Nedvědický.

Jan Novotný, MP Ústí nad Labem