Program naplnil požadavky primární prevence. Pro každou třídu byly připraveny dvě etické dílny na rozdílná a aktuální témata (např. Image nebo charakter?, Prevence interrupce, Moc slov, Rizika kyberprostoru, Netolismus), které vedli zkušení lektoři programu prevence.

Program dne začal koncertem zahraniční kapely, která blok přednášek také zakončila.

Žáci ocenili neformální přístup hudebníků, kteří se jim věnovali i po skončení hudebního bloku.

Rovněž kladně hodnotili přístup a fundovanost lektorů, kteří díky své vstřícnosti a otevřenosti mohli odpovídat na dotazy žáků, jež by zřejmě bez takto pozitivního přístupu ani nebyly položeny.

 Lucie Granátová