Am 25.4.2024, Das war eine echt grenzüberschreitende Party. Wir hatten dort auch Vertreter von unterschiedlichem Alter und Erfahrung, wie sie zu dem Stammtisch und zu der deutsche Sprache gekommen sind. Und gerade im Museum, wo die grösste Ausstellung einen schönen Name hat und zwar Unsere Deutschen.

Já se jmenuji Alena a seznámila jsem se paní Monikou (narozenou před 84 lety) během Dnů českoněmecké kultury ve veřejném sále Hraničář v listopadu 2023.

Ich heisse Alena Chroustová und ich habe Frau Monika Kubátová (vor 84 Jahren geboren) kennengelernt, während der Tschechisch-deutschen Kulturtage in Öffentlichem Saal Hraničář im November 2023.

Aerobic club DDM Ústí nad Labem.
FOTO: Ústecké aerobičky získaly získaly nominace na Mistrovství Evropy

V uvítací řeči jsme mluvili o již realizovaných setkáních a o naší představě, který směr mají mít naše německé kruhy(kroužky). Chtěli bychom se vlastně pravidelně setkávat a zlepšovat jazykové znalosti nebo se dozvědět něco o ústeckých dějinách. Nebo dělat výlety. Tentokrát navštívili Němci Ústí, před 14 dny bylo pár Čechů v Drážďanech. Jinak máme při rozhovorech různá témata – problémy všedních dnů (ceny, rodina), svátky, dovolená – zimní sport, trh práce, kulturní akce (divadlo, kino, Festival), …

In der Begrüssungsrede haben wir kurz über unseren schon realisierten Treffen gesprochen, auch über unsere Vorstellung, welche Richtung unsere Deutscherunden nehmen sollen. Wir möchten eigentlich regelmässig Treffen und die Sprachkenntnisse verbessern oder etwas von den Aussiger Geschichten erfahren. Oder auch Ausflüge machen. Diesmal haben die Deutschen Aussig besucht, vor 14 Tagen waren ein paar Tschechen in Dresden. Sonst haben wir im Gespräch verschiedenen Themen – Alltagsprobleme (Preise, Familie), Feiertage, Urlaub – Wintersport, Arbeitsmarkt Kulturveranstalltungen (Theater, Kino, Fest),…

Netradiční rozloučení s vycházejícími žáky Speciální základní školy.
Netradiční rozloučení s vycházejícími žáky Speciální základní školy

Když se nemůžeme setkat, máme k tomu vytvořené různé komunikační kanály – telefonáty, sms zprávy, whatsApp skupinu Stammtisch nebo facebook stránku – Stammtisch im Museum Ústí, a pro delší zprávy lze použít také e-mail. Tam se píšou myšlenky nebo jen jedna věta jako do deníku.

Wenn wir nicht immer Treffen können/wenn man nicht kommen kann, haben wir dazu verschiedenen Kommunikationskanäle gebildet – Telefonate, SMS – Nachrichten, WhatsApp Gruppe Stammtisch, oder Facebook Seite – Stammtisch im Museum Ústí, und für längere Nachrichten kann man auch E-mail benutzen. Dort schreibt man seine Gedanken,oder nur einen Satz wie in ein Tagebuch.

Přidej se k nám / Mach mit

Alena Chroustová

Mohlo by vás zajímat: Palačinkový úkaz na ústeckém venkově táhne. Odšpuntoval ho covid a cedule v lese

Zdroj: Deník/Jan Pechánek