Zelený autobus zastaví v Olšinkách, pro seniory pouze za pět korun českých. Ve čtvrtek 19. listopadu jsem tam nebyl sám, od divadla mi to jelo v 10.55, zpět jsem se vracel červenou třináctkou ve 13.17 hodin. Počasí nebylo ideální, ale mohl jsem na chvilku sundat roušku. 

Tisíce sportovců místních i přespolních zná tuhle stezku podél Labe, většina z nich propotí tričko a ani neví, že kousek dál dávná historie k nim promlouvá tichým hlasem.

Kronikáři tvrdí, že obec Valtířov byla založena už ve třináctém století. Kousek od silnice tam stojí hrdá stavba, kostel sv. Václava. Postaven byl v letech 1573 - 1574. Současník musí kroutit hlavou, pouhé dva roky stačily našim předkům, aby vzniklo dílo, které je dnes označeno jako kulturní památka.

Kousek dál stojí zvláštní cihlová stavba, novogotická hrobka rodiny Chotků. Nechala ji postavit hraběnka Marie Chotková, rozená Berchtoldová, po smrtí Karla Chotka (1869). Další stavba v malém parčíku připomíná tvarem kašnu. Je to sloup Čtrnácti svatých pomocníků (1716). Také má svou historii. Pochází prý z malé vesnice na Chomutovsku, která se jmenovala Čachovice. V roce 1963 byl převezen do Valtířova z důvodů likvidace původního místa, které ustoupilo těžbě hnědého uhlí a hloubení Nechranické přehrady.

Kolem stezky je několik šedých betonových bunkrů připomínajících roky válečné, kolem roku 1936 - 37 jich bylo na hranicích Československa několik tisíc. Pouze jeden ve Valtířově má jasné vojenské maskování a českou vlajku. Kolem se pasou ovečky, pár chlapů připomíná fakta v dobách svátečních.

I pomník T.G.Masaryka ve Valtířově by mohl vyprávět. Ten původní byl odstraněn v době německé okupace, krátce byl vrácen na své místo v roce 1946, aby v roce 1948 byl opět znehodnocen. Teprve v roce 2008 se dočkal důstojného znovuodhalení. 

Miroslav Vlach