Tradice se obnovila po dvouleté „covidové“ pauze a setkala s velikým zájmem ze strany dětí, rodičů i místní komunity. Návštěvníci zde mohli zakoupit sladké a slané pečivo od našich žáků z devátých tříd, kteří si vydělávali na školní ples.

Na úvod si krátké pásmo písniček připravily děti a paní učitelky z prvního stupně, pak s legendou o svatém Martinovi vystoupila skupina žáků ze sedmých a osmých tříd. Poté se již návštěvníci s lampióny i bez nich seřadili za Martinem na bílém koni a vydali se na okruh ulicemi v okolí naší školy v délce necelých dvou kilometrů. Počasí se vydařilo, jelikož naštěstí nepršelo, i když – navzdory pranostice - ani nesněžilo. Teploty však odpovídaly listopadu, a tak se přítomní tedy mohli ohřát u ohně, nebo si zakoupit teplý čaj.

Lampióny prozářily páteční podvečer, dobroty napečené deváťáky snědeny, děti i rodiče si akci užili. Akce se vydařila a poděkování patří nejen žákovskému parlamentu, pracovníkům a žákům školy, též dalším pomocníkům z řad rodičů a přátel školy, ale také dárcům odměn pro účastníky. Všichni se těší na opakování příští rok.

Marta Maděrová