Křížky zrekonstruoval ve svém volném čase a z vlastních prostředků pan Ivan Veselý, který na rotě v Krásném Lese trávil svá vojenská léta.

Silnice ke státní hranici bude uzavřena. Pro návštěvníků je vyhrazena parkovací plocha, cca 100 metrů od místa, kde budou svěceny křížky.

Během slavnostního okamžiku zazní mimo jiné i krušnohorská hymna v podání studentů Gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala z Ústí nad Labem.

Jak se dostanete k místu: Od točny autobusu 451 (konečná) budete pokračovat po jediné silnici směrem ke státní hranici.  Neodbočujete vpravo na Špičák. 

Lze využít vlastní automobil, který zaparkujete na odstavné ploše, případně také můžete dojet autobusem 451 z Ústí nad Labem. Ten vyjíždí ze stanice Mírové náměstí v 13:56, příjezd do Krásného Lesa je ve 14.46 hodin. Akce začíná v 15 hodin, je to ideální spojení… (luk)