„Přibližně jedno ze sedmi dětí se potýká s psychickými problémy. Duševnímu zdraví ve školách přitom donedávna nebyla věnována přílišná pozornost. Válka na Ukrajině však tuto potřebu zvýraznila – od začátku války přišlo do českých základních škol téměř 40 tisíc dětí z Ukrajiny. Kromě traumat spojených s válkou a nedobrovolnou migrací se navíc tyto děti potýkají s jazykovou bariérou – pouze 10 % dětí se domluví v běžných situacích. I z těchto důvodů se prakticky neúčastní volnočasových aktivit,“ vysvětluje Petr Winkler, ředitel Národního ústavu duševního zdraví, který projekt seminářů připravuje ve spolupráci s UNICEF a WHO.

Ústecký seminář se konal v hotelu Clarion a účastnilo se jej 20 učitelů z Ústeckého kraje. „Jako motivaci uváděli během diskuse nejčastěji to, že se chtějí dozvědět něco nového a získat efektivní nástroje k tomu, jak o sebe pečovat a jak správně reagovat na narůstající problémy v oblasti duševního zdraví u dětí, jako je domácí násilí, sebepoškozování či panické ataky,“ upřesnil mluvčí Národního ústavu duševního zdraví Jan Červenka.

Podobné semináře se budou konat i v dalších městech. Odborníci z Národního ústavu duševního zdraví chtějí v rámci projektu do konce května vyškolit na 600 pedagogických pracovníků, kteří pak získané dovednosti uplatní v práci s dětmi. Projekt je určen primárně pro učitele žáků ve věku 10-14 let a školení jsou naplánována prakticky napříč celou republikou. Seznam termínů zájemci naleznou na https://dzda.cz/skoleni/ a kromě již vypsaných termínů lze také zorganizovat seminář přímo na vyžádání.

Jan Červenka