Jednotlivé univerzity se budou na online veletrhu prezentovat prostřednictvím tzv. přednáškových dnů. Termín pro představení a prezentaci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byl stanoven na 27. Ledna od 9 do 14 hodin.

Online profil UJEP bude zveřejněn na stránkách Gaudeamus.cz a Gaudeamus-sk.sk a v mobilních aplikacích Gaudeamus Guide a Advisor. Zde naleznou uchazeči o studium komplexní informace o ústecké univerzitě, základními kontakty, seznam fakult a studijních programů, propagační texty, videa a fotografie. 

Online přenos UJEP bude zahájen v 9:00 h, kdy se o přivítání uchazečů o studium na UJEP postará osoba nejpovolanější, prorektorka pro studium RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.

„V úvodní části online prezentace je naší ambicí umožnit zájemcům nahlédnout do univerzitního moderního kampusu a jeho poslucháren, přednáškových sálů či specializovaných laboratoří, dílen a ateliérů. Rádi bychom také uchazečům předali informace o naší Vědecké knihovně, Poradenském centru, prioritně sloužícím handicapovaným studentům, Vysokoškolském sportovním centru podporujícím výkonnostní sportovce, ale také o vysokoškolských kolejích, s kapacitou, která umožňuje ubytovat všechny studenty, či o zcela nové menze,“ vysvětluje Alena Chvátalová. 

Následně se budou od 9:20 h ve dvacetiminutových blocích představovat jednotlivé fakulty ústecké univerzity v pořadí, které jim určuje barevná příslušnost v logu UJEP. První bude fakulta strojního inženýrství, ústecký přednáškový blok zakončí od 12:50 h fakulta sociálně ekonomická.

Uchazeči o studium na UJEP obdrží v rámci online přenosu nejen základní informace o UJEP, ale zejména konkrétní údaje o fakultách, které zvažují pro zaslání přihlášky ke studiu.

„V průběhu streamovaného propagačního bloku UJEP budou fakulty představovat svoje studijní programy, specifika či zajímavosti v rámci  prezentací doplněných audio-vizuálním přenosem,“ upřesňuje prof. Pavel Doulík, prorektor pro vnější vztahy.

Zároveň budou mít všechny fakulty UJEP otevřeny chatovací místnosti, kde budou moci uchazeči o studium komunikovat svoje dotazy. Odkazy pro přihlášení do chatovací místnosti budou uvedeny v profilech fakult na webu Gaudeamu 2021, jednotlivé místnosti budou vždy otevřeny po ukončení prezentace konkrétní fakulty, a to do 14:00 h.

Všechny přednášky a prezentace budou živě přenášeny přes web Gaudeamus.cz, Youtube kanál a Facebookový profil „Gaudeamus - veletrh vzdělávání“. Profil UJEP (včetně profilů fakult a odkazů na chat) je dostupný na:

https://gaudeamus.cz/seznam-skol/detail-skoly/schoolHash:bfa7c7c8b6630381684c65526761f31d

Záznam živého přenosu bude následně k dispozici pro pozdější zhlédnutí na výše zmíněném Youtube kanálu „Gaudeamus – veletrh vzdělávání“ do konce června 2021 a samozřejmě na portálu UJEP pro uchazeče o studium Univerzita severu.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP