„Koncept Dne otevřených dveří jsme připravili tak, aby návštěvníci univerzity nejdříve dorazili do Info pointu, kde budou k dispozici souhrnné informace o studiu na UJEP a jakýsi návod, jak se orientovat v univerzitním kampusu a vyhledat tu svoji konkrétní fakultu,“ uvádí prorektor pro vnější vztahy prof. Pavel Doulík.

Tímto centrálním bodem bude lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP, kde bude připravený také doprovodný program v podobě dalších dvou pointů, na kterých hosté UJEP získají informace o možnostech výjezdů do zahraniční v rámci programu Erasmus+ a o možnostech sportování na UJEP. Stánek Erasmus+ představí novou celouniverzitní komunikační kampaň. V lobby bude k dispozici také odpočinková zóna s občerstvením, a foto koutek.

Součástí doprovodného programu budou i prohlídky kampusem s již ostřílenými studenty UJEP, kteří svým budoucím kolegům dle vlastních zkušeností poradí, jaká místa pro ně budou důležitá, zajímavá, a která si rozhodně nemají nechat ujít.

„Zároveň bude pro uchazeče o studium na naší zdravotnické fakultě připraven shuttle mini bus, který bude podle harmonogramu jezdit mezi zastávkami Kampus UJEP – FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem,“ upozorňuje vedoucí oddělení marketingu a propagace Ondřej Kounovský.

Mini bus bude vyrážet z Kampusu UJEP směrem k FZS UJEP v 8.30, 10.30 a 12.30 hodin.

Každá z osmi fakult univerzity má připraven svůj vlastní individuální program, který nejlépe odpovídá potřebám uchazečů, kteří se o ni zajímají. Jejich kompletní přehled s podrobným plánem akcí a přednášek naleznete na webu univerzity: https://myjsmeujep.cz/den-otevrenych-dveri/.

 „Již nyní si uchazeči o studium mohou vyhledávat svoji budoucí fakultu na přehledné www stránce šité jim přímo na míru. Tomu, kdo chce studovat na UJEP a neví si rady s výběrem nejvhodnějšího studijního programu, tato stránka jistě pomůže,“ uvádí prorektorka pro studium dr. Alena Chvátalová.

Na Konfigurátoru studijních programů si uchazeči mohou vybírat buď podle zájmu o konkrétní fakultu, nebo podle toho, jaký druh studia je zajímá.

Pro uchazeče o studium na UJEP letos univerzita připravila také ucelenou publikaci Poznejte UJEP, která bude k dispozici v Info pointu včetně fakultních vsádek. Publikace obecně představuje univerzitu, její fakulty a další součásti UJEP, univerzitní aktivity i její okolí. Fakultní vsádky pak komunikují již fakulty samotné, jejich studijní programy a úspěchy.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP