V termínech od 3.–21. 8. 2020 proběhnou tři týdenní turnusy rozdělené podle věku účastníků. První, právě probíhající, pro dětí 7–9leté (19 dětí), další pro 10–12leté (13 dětí) a poslední pro 4–6leté (14 dětí).

 „Letos se nám přihlásilo méně dětí, hlavně z důvodů karanténních opatření nutných dodržovat po návratech dětí z dovolených s rodiči,“ říká hlavní organizátorka Anna Miškovská. Takzvaně k ruce má Anna Miškovská 7 instruktorek, všechny studentky PF UJEP, a doktorandku Centra pro sociální inovace a inkluzi ve vzdělávání na PF UJEP Barboru Lankovou. „Barbora pro tábory zajišťuje hosty z Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje nebo Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje,“ upřesňuje Anna.

 Program jednotlivých turnusů zahrnuje průřez zejména výchovnými předměty vyučovanými klasicky na základní škole (HV, VV, TV), ale také například angličtinu či přírodovědu. Centrálně je však zaměřen na bezpečnost. „Připravena je návštěva dopravního hřiště PČR v Krásném Březně, zdravotníků Zdravotnické záchranné služby ÚK a dobrovolných hasičů v Ústí nad Labem. Děti se seznámí s nutností chovat se bezpečně na sociálních sítích a internetu, jak si nyní či v budoucnosti zabezpečí facebookové a instagramové profily, jak odhalí fake news a hoaxy, a také s účelem placené reklamy influencerů a skryté reklamy ve filmech či videoklipech,“ konkretizuje Anna Miškovská.

 Kromě toho si příměstští táborníci na PF UJEP vyzkouší programování Minecraft, notebooky jim zapůjčí fakulta z projektu PRIM. Cena jednoho turnusu pro jedno dítě byla pro umožnění snadnější finanční dostupnosti pro rodiče po proběhlé vlně koronaviru snížena z 1 500 Kč na 1 200 Kč. Obědy mají děti zajištěny v univerzitním 50baru, svačiny a nápoje si přinášejí, kvůli zajištění hygieny, vlastní.

Děti se během tábora budou pohybovat na pozemcích pedagogické fakulty, v jejích tělocvičnách a na hřištích univerzity.

 „V současné době považuji za nutné zmínit, že organizace táborů splňuje nejnovější hygienické požadavky na vytváření malých skupinek, desinfekční opatření, měření teploty při přijetí dětí a požadavky na dodání čestných prohlášení o bezinfekčnosti. Každý den monitorujeme nová preventivní opatření a v případě potřeby je budeme okamžitě zavádět do tábornické praxe,“ uzavírá Anna Miškovská.

Jana Kasaničová