Ústecká univerzita pokračuje v navazování spolupráce se sportovními kluby v Ústí nad Labem i v regionu. Dalším partnerem UJEP v této oblasti je Florbal Ústí.

 Dne 1. července 2020 podepsal rektor UJEP, Martin Balej, smlouvu o vzájemné spolupráci s dalším místním sportovním klubem, Florbal Ústí z. s. Ze strany klubu byl signatářem smlouvy předseda spolku Vladimír Štork.

 Podpora a zájem obou smluvních stran spolupracovat v oblastech biomechaniky, zdravovědy, marketingu, designu, pedagogicko-trenérské a dalších tvůrčích činností směřujících k celkovému zlepšování sportovních aktivit a zvyšování kvality života v regionu stojí za hlavními body smlouvy o spolupráci.

 „Samozřejmě se také snažíme, abychom navazováním spolupráce s podobnými subjekty dosáhli dalších benefitů pro naše studenty a zaměstnance. V případě Florbal Ústí se bude jednat např. o volné vstupenky na utkání A týmu,“ říká rektor Martin Balej.

 Přestože se jedná o spolupráci s ryze sportovním týmem, spolupráce s univerzitou je plánována zejména v oblastech výzkumných a vědeckých, např. biomechaniky, zdravovědy, marketingu, designu nebo v oblasti pedagogicko-trenérské. Všechny směřují k celkovému zlepšování sportovních aktivit místního obyvatelstva a zvyšování kvality života v regionu.

 Dle smlouvy se do spolupráce s Florbal Ústí zapojí hned několik fakult univerzity. Katedra tělesné výchovy a sportu PF nebo FZS prováděním diagnostiky žákovských týmů a týmu A mužstva, katedra psychologie PF individuálním psychologickým poradenstvím pro hráče i trenéry, koučováním nebo vedením skupin, fakulta umění a designu spoluprací v oblasti grafického a vizuálního designu a designu týmového textilu, fakulta sociálně ekonomická podporou a konzultacemi v oblasti tvorby a realizace komunikační a marketingové strategie klubu, v oblasti finančního řízení či analýz, řízení a rozvoje lidských zdrojů i projektového řízení, fakulta zdravotnických studií analýzami pohybu a sledováním biomechanických parametrů a biopotenciálů, srdeční činnosti při fyzické zátěži i za klidových podmínek, elektrické aktivity srdce a krevního tlaku nebo vyšetřením plicních funkcí, stanovením nasycení krve kyslíkem, měřením složení těla, celkového cholesterolu, lipidového profilu či glykémie z kapilární krve.

 „Jsme domluveni také na využití potenciálu a kreativity našich studentů při řešení otázek a úkolů souvisejících s činností a řízením klubu. Třeba formou specializovaných workshopů nebo zpracováním seminárních prací z oblasti biomechaniky, zdravovědy, marketingu, marketingového designu a didaktiky sportovního tréninku,“ doplňuje rektor.

 Obě instituce se budou zároveň v mnohem širším měřítku vzájemně propagovat a marketingově podporovat. Sportovci Florbal Ústí se osobní účastí zapojí do konkrétních projektů UJEP v oblasti výzkumu nebo praktického měření tréninkových dat a jiných fyziologických výstupů a není vyloučena ani společná příprava odborných sportovních workshopů, a to především pro širší sportovní (florbalovou) veřejnost.

 Jedná se o další počin ústecké univerzity, kterými vstupuje do přátelských kontaktů s ústeckými podniky, organizacemi, společnostmi a kluby a společně se podporovat v rozvoji i vzájemné pomoci.

 Florbal Ústí není jediným partnerem UJEP s podobnou formou spolupráce. Za poslední roky byly rektorem UJEP podepsány např. smlouvy se Slunetou Fitness, BK Sluneta, FK Teplice a FK Ústí nebo HC Slovan, se kterými se spolupráce rozšířila i do společného výzkumu, poradenství, diagnostiky apod.

Jana Kasaničová, tisková mluvčí