Jazykový kurz je určen speciálně pro ukrajinské uchazeče, kterým byla udělena dočasná ochrana v České republice podle ustanovení § 2 a 3 zákona č. 65/2022 Sb. Cílem kurzu je seznámit ukrajinské uprchlíky se základy českého jazyka (úroveň A1 až A2 podle Společného evropského referenčního rámce) se zaměřením na všechny čtyři kompetence (mluvení, poslech, čtení, psaní) a s reáliemi České republiky, zejména Ústeckého kraje a hl. města Prahy (informace o kultuře, historii, literatuře apod.).

„Smyslem této výuky je vybudovat u ukrajinských uprchlíků základní komunikační kompetenci v češtině jako cizím či druhém jazyce. Obsah kurzu je zaměřen zejména na běžnou komunikaci v českém prostředí spojenou s jejich pobytem v Ústeckém kraji, zejména v Ústí nad Labem a jeho blízkém okolí,“ uvádí proděkan pro studium a pedagogické praxe na PF UJEP Martin Černý.

Ukrajinští uprchlíci absolvují základní audioorální kurz zacílený na správnou výslovnost českých samohlásek, souhlásek, skupin souhlásek a na slovní přízvuk, melodii věty, frázování, hláskování ve vztahu k výslovnosti, zvládnou základní slovní zásobu pro běžnou každodenní komunikaci (sociální kontakt), základní gramatické kategorie a obdrží nejdůležitější informace o českém sociokulturním prostředí.

Obsah kurzu je rozdělen do 12 témat zaměřených na pozdravy, rodinu, nakupování, bydlení, číslovky, povolání, časové údaje, dopravu, cestování, návštěvu lékaře a samozřejmě základy české gramatiky.

Kurzy jsou pořádány zdarma. Možnost realizovat závěrečnou zkoušku je podmíněna 80% docházkou a osvědčení o absolvování kurzu jejich účastníci získají po úspěšném vykonání zkoušky na úrovni A1 až A2. Výukové materiály budou účastníkům kurzu poskytnuty i v elektronické podobě zdarma.

Zahájení jazykových kurzů je předpokládáno v termínech: 

1. běh od 4. 7. 2022, 2. běh od 1. 8. 2022, 3. běh od 5. 9. 2022

Kurzy budou probíhat přímo na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, České Mládeže 8, 400 11 Ústí nad Labem. Přihlášky je možné podávat od 20. 5. do 20. 6. 2022 na emailové adresy: vera.michalova@ujep.cz či a.gotthard@oca-praga.cz.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP