Každá z osmi fakult univerzity měla připravený samostatný program odpovídající jejímu zaměření. Fakulty prezentovaly nejen nabízené studijní programy, ale také zvaly návštěvníky do specializovaných pracovišť a laboratoří s desítkami výukový přístrojů, demonstračních modulů a moderních vědeckých zařízení.  

„Každá fakulta realizuje specifický vědecký výzkum, který byl v rámci Dne otevřených dveří prezentován. Pro mnohé zájemce o studium může být i pohled do zákulisí reálného výzkumu důležitou motivací při rozhodování o své budoucí životní dráze“ řekla prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

Společnost Diametral se svým zaměřením soustředí na Fakultu strojního inženýrství UJEP. Zde nově vybavila dvě učebny laboratorními stoly pro elektrotechnické měření.

„Součástí vybavení, které návštěvníci Dne otevřených dveří mohli vidět, jsou laboratorní stoly VarioLab+ s elektrotechnickými moduly. Kompletně byla také vybavena zcela nová učebna elektrotechniky v prostorách budovy CEMMTECH. Jsme rádi, že můžeme nabídnout prohlídky takto vybavených prostor, kde se naši studenti připravují do praxe," uvedl Jaromír Cais, vedoucí Ústavu strojů a energetiky FSI UJEP.

Fakulta strojního inženýrství pozvala na svůj Den otevřených dveří nejen studenty, ale také spřátelené firmy a organizace i širokou veřejnost. A tak se také zástupci kraje, města, učitelé škol a jejich žáci mohli osobně seznámit s vybavením učeben a shlédnout praktické ukázky. V neposlední řadě se mohli dotazovat zástupců společnosti Diametral, kteří byli osobně přítomni, aby zodpověděli dotazy stran funkce a využití elektrotechnického vybavení fakulty a jeho využití zde i na jiných školách.

„S ústeckou univerzitou dlouhodobě spolupracujeme a jsem rád, že se podařilo doplnit laboratoře FSI o nové pracoviště elektrických měření se stoly VarioLab+. Jsem přesvědčen, že naše výuková pracoviště VarioLab+, VarioClick a výukové panely UnoVolta významně pomáhají zkvalitňovat české školství a zároveň zvyšovat atraktivitu technických oborů pro potenciální uchazeče,“ říká ředitel společnosti Diametral Vít Majtás.  

Univerzita UJEP si pro návštěvníky připravila spoustu doprovodných akcí. Jednou z mnohých byla prezentace mezinárodního programu Erasmus+, na základě kterého si studenti mohou plánovat, kam by případně s finanční pomocí univerzity mohli v rámci studia vycestovat za poznáním. V lobby MFC byly pro návštěvníky k dispozici chill out zóna, DJ, soutěže a kvízy o propagační předměty UJEP, fotokoutek a občerstvení.

Jana Kasaničová - kancléřka, tisková mluvčí UJEP