Přelom června a července je na většině univerzit ve znamení oslavy ukončení studia absolventů/ek bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Za akademický rok 2023/2024 úspěšně ukončilo ústeckou univerzitu 1 210 mladých lidí, stovky z nich mají v nadcházejících dvou týdnech před sebou svůj promoční den.

V průběhu šesti dnů se uskuteční třináct slavnostních promocí absolventů/ek sedmi z osmi fakult UJEP. Výjimkou je fakulta zdravotnických studií, která promoci svých absolventů/ek plánuje na podzim, 18. 10. 2024. Promoční maraton UJEP však již 21. 6. 2024 zahájila Univerzita třetího věku UJEP, když byly v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem předány diplomy jednadvaceti účastníkům/icím U3V, kteří v končícím dvouletém cyklu navštěvovali diplomový seminář a odevzdali závěrečnou práci.

Jako první, z řádného studia, budou na UJEP promovat absolventi/ky přírodovědecké fakulty, diplomy převezmou dne 25. 6. v samotném univerzitním městečku, v Červené aule. Den na to, 26. 6., si do stejné auly přijdou pro absolventské diplomy studenti/ky fakulty strojního inženýrství, a zároveň si promoční akt v prostorách Severočeského divadla v Ústí nad Labem vychutná také skupina absolventů/ek z fakulty sociálně ekonomické. Ve čtvrtek 27. 6. se k nim v Červené aule připojí promovaní/é z fakulty filozofické, a tentýž den opustí prostory Domu kultury Ústí nad Labem s absolventským diplomem také čerstvě dostudovaní/é z fakulty umění a designu. Dne 28. 6. odpromují v největší aule univerzity mladí chemici/čky, geoinformatici/čky a ochránci/kyně přírody z fakulty životního prostředí. Následující týden od 1. do 2. 7. bude promovat nejpočetnější skupina absolventů/ek UJEP z pedagogické fakulty.

„V letošním roce máme první absolventy ve třech nových magisterských programech, a to na přírodovědecké fakultě v programu Aplikované plazmové technologie, na fakultě strojního inženýrství v programu Materiálové inženýrství a na fakultě zdravotnických studií v programu Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy,“ říká prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

Každoroční promoce jsou pro univerzitu největší a zároveň nejslavnostnější aktivitou akademického roku. K promočnímu slavnostnímu aktu se i letos najednou dostaví stovky mladých lidí spolu s rodiči a prarodiči, takže na studijních odděleních jednotlivých fakult je nyní více než rušno. Za akademický rok 2023/2024 eviduje UJEP 763 absolventů/ek bakalářských, 348 navazujících magisterských, 77 magisterských a 22 doktorských studijních programů.

Jana Kasaničová

Celkem 1 210 úspěšně dostudovaných se dělí dle fakult takto:

fakulta sociálně ekonomická (FSE)                  225

fakulta strojního inženýrství (FSI)                     72

fakulta umění a designu (FUD)                         94

fakulta životního prostředí (FŽP)                      68

filozofická fakulta (FF)                                      116

pedagogická fakulta (PF)                                 371

přírodovědecká fakulta (PřF)                            71

Mohlo by vás zajímat: Kraj posvětil přípravu VRT, protestující obce pošlou vybranou trasu k soudu

Zastupitelstvo kraje projednalo změnu zásad územního rozvoje, která má umožnit stavbu VRT. | Video: Deník/Alexandr Vanžura