Začátek června patří vědě. Na výstavišti PVA EXPO v Praze v Letňanech je Veletrh vědy 2022 a za UJEP na něj přijela vystavovat čtyři fakulty.

„Společná expozice našich fakult (přírodovědecké, životního prostředí, strojního inženýrství a sociálně ekonomické) vytvořila rozsáhlý výstavní celek v hale číslo 4 a přiláká jistě zaslouženou pozornost návštěvníků,“ říká prorektor pro vnější vztahy prof. Pavel Doulík.

Přírodovědecká fakulta a Fakulta životního prostředí UJEP se prezentuje především materiálovým výzkumem orientovaným na prostředí pro kvalitní život (nanomateriály pro životní prostředí a pro biomedicínské aplikace) a zelenou chemii (inovativní chemické technologie pro recyklace odpadů) v rámci výzkumné infrastruktury NanoEnviCZ.

Přírodovědecká fakulta představuje ukázky z oblasti IT technologií, světelnou mikroskopii, mikrofluidní droplet generátor, atmosférickou plazmu, chromatografii, ale také oceňovaný žákovský atlas a mnoho dalšího. Zabaví se i mladší návštěvníci, ti se mohou těšit třeba na pexeso, puzzle nebo tetování s vědeckou tématikou.

Za Fakultu životního prostředí jsou prezentovány přenosné měřicí přístroje pro terénní analýzy reálných vzorků znečištění životního prostředí (XRF, Ramanův spektrometr a Multilab), které jsou využitelné také při studiu doktorských studijních programů uskutečňovaných na FŽP UJEP.

Fakulta strojního inženýrství představuje vývoj a výzkum v oblasti nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Jedná se o výsledky projektu Nanotech ITI II., který je zaměřen na pokročilé povrchové úpravy a modifikace povrchu materiálů za účelem zvýšení vybraných mechanických (např. tvrdost, odolnost proti otěru), chemických (např. korozní odolnost) a fyzikálních (např. tepelná stabilita, tepelná vodivost) vlastností.

Jádro prezentace Fakulty sociálně ekonomické UJEP představuje mobilní behaviorální laboratoř, která má podobu atypického kamionového návěsu. Návěs disponuje specifickým systémem dvou výsuvných podlah, což umožňuje maximální využití podlahového prostoru pro 10 uzavřených kójí pro participanty a samostatný prostor pro samotné výzkumníky. Jedná se o jedinečnou mobilní laboratoř, která není dostupná na žádném jiném výzkumném pracovišti v České republice.

 Všechny aktivity v mobilní laboratoři budou zaměřeny na představení technologií Laboratoří behaviorálních studií (LABS) FSE UJEP, proto bude expozice doplněna dalšími speciálními přístroji, které pomáhají zkoumat fungování kognitivních funkcí mozku a rozhodovacích mechanismů lidského chování – např. mindball, eye-tracking, Xsens či ProComp. Účastníci expozice LABS se budou moci seznámit s výše uvedenými technologiemi či se osobně zapojit do jednotlivých behaviorálních experimentů.

Jak řekl jeden z organizátorů expozice LABS FSE UJEP, Radek Soběhart: „Veletrh vědy 2022 představuje skvělou příležitost prezentovat, že UJEP může ukázat celou řadu výzkumných aktivit, které se mohou rovnat s dalšími univerzitami v České republice či ústavy Akademie věd.  Proto chceme pozvat jak zástupce odborné, ale i laické veřejnosti k návštěvě našich stánků a expozic, aby všichni viděli, že i na ,dalekém‘ severu se vědecký život rychle rozvíjí a vzkvétá. Navíc  jsme nezapomněli na to, že věda může být zábava i silný emociální zážitek.“

Veletrh vědy je největší populárně-naučná akce v České republice, kterou od roku 2015 pořádá Akademie věd ČR. Představuje činnost vědeckých institucí, firem a univerzit prostřednictvím toho nejlepšího z různých oblastí vědy, aplikovaného výzkumu, vzdělávání a průmyslu. Naposledy se Veletrh vědy konal v roce 2019, kdy přivítal více než 30 tisíc návštěvníků všech věkových kategorií, přičemž program v hlavním sále zhlédlo více než 9 tisíc diváků.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP