Od akademického roku 1994/1995 uskutečňuje UJEP, jako člen Asociace univerzit třetího věku, ve shodě s Chartou práv a svobod, Univerzitu třetího věku, která je zvláštní formou celoživotního vzdělávání. Pro osoby nad 50 let věku je nabídkou kvalitního využití volného času formou získávání informací na nejvyšší úrovni, přičemž poskytuje možnost účastnit se vzdělávacích i vědeckých činností vysoké školy. Přednášející U3V UJEP jsou akademickými pracovníky univerzity, odborníky v konkrétních oborech, uznávanými vědeckými kapacitami nebo popularizátory vědy.

„Studium na U3V je zájmové, neposkytuje tedy vysokoškolské vzdělání, ani kvalifikaci, a posluchači za jednotlivé kurzy platí. I tak ale nelze univerzitu třetího věku, vzhledem k výši poplatků, považovat za komerční vzdělávání,“ uvádí prorektorka pro studium dr. Alena Chvátalová.

Oslava

Zástupkyně univerzity, které zajišťují U3V v rámci Oddělení celoživotního vzdělávání rektorátu, připravily 6. června 2024 oslavy s bohatým programem, při kterém zazáří samotní posluchači U3V – ať už během předávání ocenění, nebo při autorském čtení těch, kteří navštěvují kurz Tvůrčí psaní. Koncertem operní zpěvačky Vandy Šípové a dlouholetého lektora ústecké univerzity třetího věku, klavíristy MgA. Michala Maška, zakončí první část oslav, a program se poté přesune z auly do venkovního amfiteátru v Kampusu UJEP.

Zde proběhne několik workshopů s lektory U3V – simultánně Malba a Graffiti s MgA. Milanem Žákem a Základy jógy pod vedením Mgr. Marie Herzingerové. Následovat bude workshop pohybový, konkrétně Čínská cvičení Tai-chi s Ing. Lenkou Semerádovou.

Informace o nabídce kurzů včetně přihlášky najdete ZDE

Chybět nebude ani tombola, občerstvení nebo hudební doprovod, který zajistí hudební skupina POPMASTER. Po skončení tanečního veselí se na velké obrazovce univerzitního amfiteátru bude promítat český evergreen S tebou mě baví svět, který oslavy 30 let U3V na UJEP uzavře.

„Posluchačům univerzity třetího věku bych chtěla popřát do dalších let hodně zdraví, ať se jim u nás na U3V líbí, chodí na ni s plným srdcem a otevřenou myslí, s úsměvem a pozitivní energií, a je to pro ně příležitost k poznávání nových přátel, zdokonalování se a objevování nových cest a zážitků. Jsem šťastná, že mohu být součástí takto úžasné velké ‚rodiny‘, kterou pro mne posluchači U3V jsou a doufám, že ještě dlouho budou,“ vyjadřuje svoje přání vedoucí Oddělení celoživotního vzdělávání na rektorátu Bc. Dana Masopustová.

Nový dvouletý cyklus

Současně s oslavami třiceti let trvání vzdělávání seniorské generace na UJEP bude zároveň zahájen další dvouletý cyklus kurzů (2024–2026), pro zimní semestr 2024/2025. Od 30. 5. 2024 je zveřejněna nabídka nových kurzů tohoto cyklu, které rozšíří témata zaměřená na dezinformace, fake news či podvodné e-maily.

„Samotní posluchači o tato témata jeví velký zájem a napomáhají svou zpětnou vazbou v přípravě podobně obsahově zaměřených kurzů,“ říká vedoucí Oddělení celoživotního vzdělávání Bc. Dana Masopustová.

Do nabídky 59 kurzů v 12 studijních programech U3V na UJEP pro další dva roky přibyly také kurzy Současné trendy v žurnalistice, Španělština, Životní prostředí a klima - od historie k udržitelné budoucnosti a další.

Historie a současnost

Před třiceti lety bylo cílem založení U3V na UJEP zejména pomoci dotvářet aktivní vztah osob v postproduktivním věku k životu a podporovat ho ve shodě s aktuálními informacemi. Zároveň zde byla snaha využívat zkušeností a poznatků posluchačů U3V jako zpětné vazby i badatelské výpomoci. Dnes tato forma vzdělávání zejména zprostředkovává mezigenerační dialog a posiluje solidaritu a spolupráci generací.

Zájem o studium na univerzitě třetího věku neustále stoupá, což dokazuje i vysoká účast nejen na hlavních výukových akcích, ale i na doplňkových aktivitách U3V. V průběhu let byla uspořádána velká řada exkurzí, výtvarných plenérů, vernisáží k výstavám, besed apod.

Univerzitu třetího věku UJEP v letním semestru 2023/2024 navštěvovalo celkem 864 osob (716 posluchaček a 148 posluchačů), a to v Ústí nad Labem, Kadani a Žatci. Nejvíce posluchačů eviduje univerzita ve věku mezi 65 až 75 lety, nejstarší posluchačce je 95 let. Největší zájem je o kurzy Cestování zajímavými destinacemi světa, Toulky Českým středohořím s Jiřím Svobodou, O hudbě s průvodcem Michalem Maškem, Archeologie na Ústecku, dále jsou to kurzy výtvarné, pohybové, zdravotní a počítačové.

Atmosféra provázející kurzy U3V je přitom po celou dobu výjimečná. „Lektoři, kteří na univerzitě třetího věku přednášejí, se shodují na tom, že nadšení posluchačů a jejich zájem o informace jsou mimořádné. Senioři se svým přístupem liší od studentů prezenčního studia a předávat vědomosti takovým posluchačům je zážitek sám o sobě. Všeobecně se ví, a není to žádným tajemstvím, že každý, kdo někdy vyučoval na univerzitě třetího věku, nezná vděčnější a pozornější publikum,“ dodává dr. Alena Chvátalová.

Jana Kasaničová

Mohlo by vás zajímat: Čekají na smrtelný střet? Hororový nadchod ve Všebořicích Ústečané berou oklikou

Čekají na smrtelnou nehodu? Hororový nadchod ve Všebořicích Ústečané berou obloukem | Video: Deník/Jan Pechánek