Mezinárodní konference konané pod záštitou děkanky Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Štefánie Andraščíkovéza FZS UJEP zúčastnila studentka 1. ročníku studijního programu Pediatrické ošetřovatelství Eliška Holubová.

Její konferenční příspěvek nejen zaujal, ale také získal respekt poroty, která z přednesených prezentací vybírala ty nejlepší. Elišku Holubovou ocenila 2. místem.

S přípravou na konferenci studentce zdravotnické fakulty z Ústí nad Labem pomáhala Lucie Libešová z katedry ošetřovatelství FZS UJEP: „Eliška Holubová vystoupila na konferenci s příspěvkem Edukační mapa péče o pacienta s potravinovou alergií a intolerancí. Inspirací pro toto téma jí byly potravinové alergie, jimiž sama trpí.“

Eliška Holubová ve své bakalářské práci zformulovala a vysvětlila pojmy týkající se potravinových alergií a na základě konzultací s lékaři z gastroenterologické a alergologické ambulance zpracovala edukační mapu a sepsala praktická doporučení pro relevantní zdravotnický personál i laickou veřejnost.

Daný úspěch studenty UJEP ocenil také děkan fakulty zdravotnických studií Zdeněk Havel, když Elišce Holubové udělil mimořádné stipendium ve výši 2 500 korun.

Jana Kasaničová -  tisková mluvčí