Jednalo se o ukázku techniky taktického slanění hlavou dolů, které se využívá zejména v situacích, kdy je potřeba z venkovních prostor nahlédnout přes okno do objektu s cílem získání informací důležitých pro další postup jednotek, při záchraně zraněné osoby, která zůstala viset ve výšce – převázání osoby k záchranáři a následné slanění se zraněnou osobou na zem, kde je této osobě poskytnuta další zdravotnická pomoc.

Tuto činnost si se strážníky zkusil jako bývalý horolezec i primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický. Další ukázka spočívala v koordinované spolupráci psovoda městské policie se služebním psem s hlídkou strážníků ze skupiny operačního zákroku při zajištění agresivního pachatele trestného činu, dále vloupání do motorového vozidla – zajištění této osoby včetně zajištění další osoby, která se střelnou zbraní zaútočí na zasahující hlídku, kdy za použití služebního psa a dalších donucovacích prostředků tyto hlídky zajistí a omezí na osobní svobodě oba útočníky. Psovod městských strážníků  dále předvedl práci se služebním psem, který v uzavřeném objektu zjistí a zajistí pachatele vloupání.

Strážníci Služby operačního zákroku předvedli zajištění ozbrojené celostátně hledané osoby ve vozidle a její vytažení z vozidla a následné odzbrojení a zajištění, s důrazem na rychlost zásahu, moment překvapení, koordinovanost, preciznost zásahu a především bezpečnost zasahujících strážníků. Na závěr strážníci Služby operačního zákroku předvedli vedení MP metodu tzv. kontroly a čištění objektu, která spočívá v koordinované důsledné kontrole jednotlivých místností kontrolovaného objektu, ve kterém se nachází zájmová osoba (pachatel trestného činu) s důrazem na bezpečnost a taktiku postupu skupiny s cílem zjistit, zajistit a následně vyvést pachatele TČ, který byl omezen na osobní svobodě, z objektu.

Provedení všech cvičných zásahů ocenil primátor Nedvědický. „Ačkoliv bych si přál, aby strážníci tyto zásahy nemuseli nikdy použít v praxi, jsem nesmírně rád, že je ovládají takto bravurně. U spousty nahlášených nebezpečných situací jsou právě naši strážníci jako první, je tedy důležité, aby byli dobře připraveni na rozličné situace a dokázali je správně vyřešit. A já jsem po zhlédnutí těchto ukázek přesvědčen, že tomu tak skutečně je,“ uvedl.

Jan Novotný - Městská pilicie Ústí nad Labem