„Uspořádat oborný program byl nesmírně zajímavý a kreativní proces, neboť řada významných neurochirurgů považuje tento kongres za značně prestižní setkání. Zároveň bylo nutné vtěsnat program pouze do tří dnů jednání kongresu,“ uvádí přednosta Neurochirurgické kliniky FZS UJEP a MNUL prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., který působil jako předseda vědeckého výboru kongresu a byl zodpovědný za odborný program.

Mezinárodní společnost Massin (Madjid Samii Society International of Neurosurgery) byla založena v roce 2007 žáky uznávaného íránského neurochirurga prof. Dr. med. Dr. h. c. mult. Madjida Samiiho. Profesor Samii je jednou z nejvýznamnějších osobností světové neurochirurgie. Za svůj profesní život vychoval řadu vynikajících odborníků na všech kontinentech. Celý svůj pracovní život působil v německém Hannoveru.

Areál Corsa. Především schody, nádvoří v patře a zastřešené atrium jsou silně poničené. Plán na záchranu ale aktuálně v přípravě není.
Pamatujete? Corso bývala výkladní skříň socialismu, dnes je na spadnutí

„Naše klinika se specializuje na operace vestibulárních schwannomů (nádorů sluchového nervu) a do Hannoveru jsem na intenzivní workshopy Madjida Samiiho poctivě dojížděl. Živé přenosy operací a diskuze probíhaly dlouho do večera a byly pro mě fantastickou školou pro operace těchto nádorů,“ říká profesor Sameš.

Typickou vlastností profesora Samiiho je důslednost, přesnost a preciznost, nejen ve smyslu indikací a operování. Na kongresu v Praze vyslechl všech 120 odborných sdělení a ke každé přednášce se krátce vyjádřil a srovnal současné trendy se svými šedesátiletými zkušenostmi. Příští kongres Massin 2024 se uskuteční v Miami, v roce 2025 bude v Číně.

Neurochirurgická klinika FZS UJEP a MNUL současně organizovala ve dnech 22. až 24. května 2023 pre-kongresový anatomický kurz v Praze. Přednosta kliniky prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., a lékař doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, organizovali tento mezinárodní kurz už podeváté. První kurz byl organizován v ústecké Masarykově nemocnici již v roce 2003.

Podívejte se na Ústí nad Labem z výšky.
Podívejte se na Ústí z výšky. Mariánská skála i Labe vypadají impozantně

„Za dvacetiletou tradici a vysokou úroveň těchto anatomických kurzů byl kolega a významný člen týmu profesor Rokuya Tanikawa z Japonska vyznamenán Čestnou medailí rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ocenění obsahuje současně poděkování za systematický rozvoj České neurochirurgické společnosti JEP ČLS a rozvoj Neurochirurgické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici,“ dodává profesor Sameš.

Profesor Tanikawa je nejvýraznějším odborníkem v provádění mozkových bypassů a o kurzy s touto tematikou je ve světě značný zájem. Letošního kurzu se účastnili specialisté z 12 zemí a v týmu vyučujících bylo 8 špičkových odborníků ze zahraničí a 8 odborníků z České republiky. Vynikající schopnosti instrumentování na mezinárodním poli předvádějí tradičně sestry Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace ústecké Masarykovy nemocnice Mgr. Věra Zemanová, Jaroslava Rokošová a Renata Kunová.

Krajská zdravotní

Ústečtí zastupitelé budou rozhodovat o případném odkoupení Bloku 004 první pondělí v červnu.
Ústí chce odkoupit „díru“ na Mírovém náměstí. Vlastník s dohodou souhlasí