„Tuto prestižní akreditaci uděluje JRAAC (Joint Residency Advisory and Accreditation Committee) - Spojený rezidenční poradní a akreditační výbor, který pracuje pod organizací EANS (Evropská asociace neurochirurgických společností) a UEMS - Union Européenne des Médecins Spécialistes - Evropská unie lékařských specialistů,“ vysvětlil primář ústecké neurochirurgie a prezident České neurochirurgické společnosti Martin Sameš.

UEMS je profesní organizace lékařů zastupujících lékařské specialisty v Evropské unii, která byla založena v roce 1958. Je nejstarší lékařskou organizací v Evropě a zastupuje asi 1,6 milionu lékařských specialistů.

„Udělení této evropské akreditace si skutečně vážím, certifikát je uznáním, že ústecká neurochirurgie je plně srovnatelná s evropskou úrovní, že naši mladí lékaři neurochirurgové získávají na našem pracovišti vzdělání, které odpovídá přísným evropským požadavkům a standardům. Tuto certifikaci získalo v Evropě dosud 16 prestižních neurochirurgických klinik jako například: Charité Berlin, Rigshospitalet Copenhagen, Hospital General Universitario Madrid, Ludwig-Maxmilian University Munich,“ řekl profesor Sameš a dodal: „Získání akreditace si vyžádalo dva roky a devět měsíců, zpoždění bylo dáno čekáním na komisi v době covidu. V žádosti o akreditaci muselo pracoviště deklarovat a uspět v devíti kapitolách, kdy byly posuzovány všechny detaily vybavení kliniky, procesů léčby a výuky.“ (mm)